Quy định về tạm ứng hợp đồng

Bên cạnh tạm ứng lương, trên thực tế chúng ta còn bắt gặp thuật ngữ tạm ứng hợp đồng nhưng không nhiều người hiểu rõ về khái niệm này. Quy định về tạm ứng hợp đồng như thế nào? Sau đây, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc trên của Quý vị qua bài viết dưới đây.

Tạm ứng hợp đồng là gì?

Tạm ứng hợp đồng là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến khi thực hiện các hoạt động xây dựng, theo đó “Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng”. Đây cũng là nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Quy định về tạm ứng hợp đồng

Trong nội dung về quy định về tạm ứng hợp đồng chúng tôi sẽ đề cập về nguyên tắc tạm ứng hợp đồng, mức tạm ứng hợp đồng, hồ sơ tạm ứng vốn theo hợp đồng. Cụ thể như sau:

Nguyên tắc tạm ứng hợp đồng

 – Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.

– Mức tạm ứng, thời gian tạm ứng và việc tịch thu tạm ứng phải được những bên thỏa thuận hợp tác đơn cử trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi đơn cử trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở giám sát giá dự thầu, giá đề xuất kiến nghị .
– Bên nhận thầu phải sử dụng tạm ứng hợp đồng đúng mục tiêu, đúng đối tượng người dùng, có hiệu suất cao. Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục tiêu của hợp đồng xây dựng đã ký .
– Đối với việc sản xuất những cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số ít vật tư phải dự trữ theo mùa thì bên giao thầu, bên nhận thầu thỏa thuận hợp tác kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo vệ quá trình thực thi hợp đồng .
– Việc tạm ứng vốn của chủ góp vốn đầu tư cho nhà thầu hoặc nhà phân phối cho những việc làm thiết yếu để tiến hành thực thi hợp đồng hoặc những việc làm không trải qua hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời gian tạm ứng và việc tịch thu tạm ứng do chủ góp vốn đầu tư thống nhất với nhà thầu theo đúng pháp luật và phải được pháp luật rõ trong hợp đồng .
– Việc tạm ứng vốn được triển khai sau khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, riêng so với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
– Trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được kiểm soát và điều chỉnh giá kể từ thời gian tạm ứng .
– Căn cứ vào nhu yếu tạm ứng vốn, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo lao lý của hợp đồng và mức vốn tạm ứng theo pháp luật của pháp lý ; trường hợp kế hoạch vốn sắp xếp không đủ mức vốn tạm ứng theo hợp đồng ( hoặc dự trù được duyệt ) thì chủ góp vốn đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau .
– Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng với nhà thầu đo lường và thống kê mức tạm ứng hài hòa và hợp lý, quản trị việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục tiêu, đúng đối tượng người tiêu dùng có hiệu suất cao và có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng theo pháp luật .

Mức tạm ứng hợp đồng

Mức vốn tạm ứng tối thiểu :
– Đối với hợp đồng tư vấn :
Hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15 % giá trị hợp đồng ;
Hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20 % giá trị hợp đồng .
– Đối với hợp đồng thi công xây dựng :

+ Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng;

+ Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15 % giá trị hợp đồng ;
+ Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10 % giá trị hợp đồng .
– Đối với hợp đồng phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến, hợp đồng EC, EP, PC, EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và những loại hợp đồng xây dựng khác : mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10 % giá trị hợp đồng .
Mức vốn tạm ứng tối đa :
Mức tạm ứng tối đa của những loại hợp đồng trên là 50 % giá trị hợp đồng tại thời gian ký kết ( gồm có cả dự trữ nếu có ), trường hợp đặc biệt quan trọng thì phải được Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép hoặc Bộ trưởng, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; quản trị hội đồng thành viên, quản trị hội đồng quản trị tập đoàn lớn, tổng công ty so với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư là Thủ tướng nhà nước .
Đối với việc làm bồi thường, tương hỗ và tái định cư
– Mức vốn tạm ứng theo quá trình triển khai bồi thường, tương hỗ và tái định cư. Mức vốn tạm ứng tối đa theo nhu yếu không vượt giải pháp bồi thường, tương hỗ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .
– Trường hợp chủ góp vốn đầu tư trực tiếp chi trả tiền bồi thường, tương hỗ và tái định cư địa thế căn cứ vào hồ sơ tài liệu tương quan để chi trả cho người thụ hưởng .
+ Trường hợp tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường tương hỗ và tái định cư ( Hội đồng bồi thường, tương hỗ tái định cư, tổ chức triển khai tăng trưởng quỹ đất, doanh nghiệp … ) chi trả : Tổ chức làm trách nhiệm bồi thường tương hỗ và tái định cư nêu trên mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để tiếp đón vốn tạm ứng do chủ góp vốn đầu tư chuyển đến để thực thi chi trả .
Đối với ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản
Cán cứ dự trù ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản trong năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực thi tạm ứng vốn theo đề xuất của chủ góp vốn đầu tư. Mức tạm ứng vốn không vượt quá dự trù ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Hồ sơ tạm ứng vốn theo hợp đồng

Căn cứ Công văn 10254 / BTC-ĐT về việc hướng dẫn mức tạm ứng so với việc làm của dự án Bất Động Sản được triển khai theo hợp đồng thì để được tạm ứng vốn, chủ góp vốn đầu tư gửi đến Kho bạc nhà nước những tài liệu sau :

– Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

– Chứng từ chuyển tiền phát hành theo lao lý mạng lưới hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính ;
– Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu ( chủ góp vốn đầu tư gửi Kho bạc nhà nước bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ góp vốn đầu tư so với những trường hợp phải bảo lãnh tạm ứng ) .

Trên đây là nội dung tư vấn về quy định về tạm ứng hợp đồng, nguyên tắc thực hiện và mức tạm ứng. Khi cần giải đáp thắc mắc hãy liên hệ cho chúng tôi theo số 19006557 để được hỗ trợ.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments