[Trắc nghiệm 20 câu] Al và Fe không phản ứng với dung dịch nào

Sau đây là những câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về câu hỏi: “Al và Fe không phản ứng với dung dịch nào“. Hy vọng với những kiến thức mà Mindovermetal tổng hợp dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trong việc chinh phục môn hóa.

trac-nghiem-al-va-fe-khong-phan-ung-voi-dung-dich-nao-6

Advertisement

Kim loại Al không phản ứng với dung dịch nào?

Câu 1: Kim loại Al không phản ứng với

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch HCl.

C. H2SO4 đặc, nguội.

D. Dung dịch Cu(NO3)2

Advertisement

Đáp án: C. H2SO4 đặc, nguội.

Câu 2: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng.

B. H2SO4 loãng.

C. H2SO4 đặc, nguội.

D. H2SO4 đặc nóng

Advertisement

Đáp án: C. H2SO4 đặc, nguội.

Câu 3: Kim loại Al không tác dụng với dung dịch

A. H2SO4 (loãng).

B. NaOH.

C. KOH.

D. H2SO4 (đặc, nguội).

Đáp án: D. H2SO4 đặc, nguội.

Câu 4: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

A. H2SO4 (loãng).

B. HCl.

Advertisement

C. H2SO4 (đặc, nguội).

D. NaOH.

Đáp án: C. H2SO4 (đặc, nguội).

trac-nghiem-al-va-fe-khong-phan-ung-voi-dung-dich-nao-4

Câu 5: Cho các phát biểu sau

(a) Al và Fe không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

(b) Tất cả các oxit kim loại là oxit bazơ.

(c) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có màu da cam.

Advertisement

(d) Phương pháp điện phân dùng để điều chế một số phi kim như H2, O2, F2, Cl2.

(e) Thạch cao nung có thể kết hợp với nước tạo thành thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 4

C. 5

Advertisement

D.3

Đáp án: D.3

Câu 6: Thành phần chất rắn D là

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

A. Al, Fe, Cu

B. Fe, Cu, Ag

C. Al, Cu, Ag

D. Kết quả khác

Đáp án: B: Ag, Cu và Fe

Câu 7: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3

Advertisement

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.

Đáp án: C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

Câu 8: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch

A. HCl.

B. AgNO3.

C. CuSO4.

D. NaNO3

Đáp án: D. NaNO3

Câu 9: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Ag

B. Fe

C. Cu

D. Al

Đáp án: D. Al

trac-nghiem-al-va-fe-khong-phan-ung-voi-dung-dich-nao-4

Câu 10: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại CU vào dung dịch HNO3

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl

D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.

Đáp án: C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl

Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào?

Câu 1: Fe không phản ứng được với dung dịch

A. FeCl3.

B. ZnCl2.

C. CuCl2.

D. H2SO4 loãng, nguội.

Đáp án: B. ZnCl2.

Câu 2: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. CuSO4.

B. MgCl2.

C. FeCl3.

D. AgNO3.

Đáp án: B. MgCl2.

trac-nghiem-al-va-fe-khong-phan-ung-voi-dung-dich-nao-2

Câu 3: Tìm X

Bột kim loại X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra. X có thể là kim loại nào?

A. Cu.

B. Mg.

C. Ag.

D. Fe

Đáp án: B. Mg.

Câu 4: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

A. FeCl3

B. Al(OH)3

C. NaCl

D. Al2O3

Đáp án: C. NaCl

Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

A. CuSO4

B. MgCl2

C. FeCl3

D. AgNO3.

Đáp án: B. MgCl2

Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào?

A. MgCl₂.

B. CuSO4.

C. HCl.

D. AgNO₃.

Đáp án: A. MgCl₂

trac-nghiem-al-va-fe-khong-phan-ung-voi-dung-dich-nao-3

Câu 7: Viết phương trình phản ứng

Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu, Al, Fe tác dụng vùa đủ với 1 lít HCl thu được 5,6 lít khí (đktc ) và 6,4 gam chất rắn. Nếu cũng cho lượng hh trên tác dụng với dd H2SO4 đặc, nguội thì thu được 8,3 gam chất rắn.

Viết phương trình phản ứng.

Lời giải:

PTPU Cu không tác dụng với HCl
2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2
x 3/2x
Fe + 2HCl => FeCl2+ H2
y y
H2SO4 đặc nguội không tác dụng với Al,, Fe, Cu

Câu 8: Trả lời câu hỏi

Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl2. Khuấy đều hỗn hợp lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và chất rắn C. Thêm vào B một lượng dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được chất rắn D gồm hai oxit kim loại.

Hai oxit kim loại đó là:

A. Fe2O3, CuO

B. Al₂O₃, Fe₃O₄

C. Al₂O₃, Fe₂O₃

D. Al₂O₃, CuO.

Đáp án: A. Fe2O3, CuO

Câu 9: Chất rắn Y gồm

Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm:

A. Al, Fe, Cu.

B. Fe, Cu, Ag.

C. Al, Cu, Ag.

D. Al, Fe, Ag.

Đáp án: B. Fe, Cu, Ag.

Câu 10: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây?

A. Fe2O3

B. FeO

C. Fe(OH)2

D. Fe(NO3)2

Đáp án: A. Fe2O3

Như vậy Mindovermetal đã hoàn thành xong 20 câu hỏi trắc nghiệm về Al và Fe không phản ứng với dung dịch nào. Nếu bạn cảm thấy những thông tin ở trên bổ ích thì hãy để lại lời bình luận ở dưới bài viết nhé!

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments