Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Cập nhật lần cuối vào 23/03/2021

Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng.

Nhằm kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai triển khai những trách nhiệm KH&CN năm 2022 có chất lượng, Giao hàng thiết thực tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh ; xử lý những yếu tố cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông tin đến những Sở, Ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố, những doanh nghiệp trong tỉnh và những tổ chức triển khai KH&CN những nội dung sau :

1.   Nội dung đề xuất

Các trách nhiệm KH&CN được đề xuất kiến nghị triển khai năm 2022 sẽ ưu tiên tập trung chuyên sâu vào những nội dung sau :

 • Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, áp dụng những thành tựu mới về KH&CN, đặc biệt là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Nghiên cứu các giống mới có chất lượng cao, sạch bệnh để đưa vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu. Ứng dụng tiến bộ KH&CN phù hợp vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực khác, từng bước ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn.
 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương. Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương.
 • Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, xã hội số và đô thị thông minh của tỉnh.
 • Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế du lịch, khai thác, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử địa phương.
 • Các nhiệm vụ thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội;…).

2.   Yêu cầu

Các trách nhiệm KH&CN phải cung ứng cơ sở nguồn lực, quy mô, giải pháp, loại sản phẩm đơn cử hoặc xử lý những yếu tố cấp thiết của tỉnh Sóc Trăng, có ý nghĩa so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh ; bảo vệ tính khoa học và thực tiễn, có địa chỉ vận dụng đơn cử, có hiệu suất cao và có năng lực ứng dụng hoặc kinh doanh thương mại hóa .
Có giải pháp chuyển giao hiệu quả điều tra và nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có tổ chức triển khai hoặc doanh nghiệp cam kết vận dụng hiệu quả .

3.   Một số điểm lưu ý trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Các trách nhiệm KH&CN được đề xuất kiến nghị dưới dạng : Đề tài, dự án Bất Động Sản KH&CN, dự án Bất Động Sản sản xuất thử nghiệm theo chính sách đặt hàng từ những Sở, Ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa phận tỉnh hoặc yêu cầu của những chuyên viên, tổ chức triển khai KH&CN .
Theo lao lý của Luật KH&CN năm 2013 và những văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, những trách nhiệm KH&CN sẽ được triển khai dưới hình thức đặt hàng tuyển chọn tổ chức triển khai, cá thể chủ trì thực thi .
Chỉ có những trách nhiệm KH&CN sau đây mới được giao trực tiếp :

 • Nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Nhiệm vụ KH&CN đột xuất.
 • Nhiệm vụ KH&CN chỉ có 01 tổ chức KH&CN có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.

4.   Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu

Thời gian nhận Phiếu đề xuất: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2021.

Các đơn vị chức năng, cá thể yêu cầu trách nhiệm KH&CN cấp tỉnh thực thi theo mẫu như sau :

 • Phiếu đề xuất đề tài theo biểu mẫu M01.
 • Phiếu đề xuất dự án KH&CN theo biểu mẫu M02.
 • Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu mẫu M03.

Phiếu đề xuất kiến nghị gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng – Số 217 Trần Bình Trọng, P. 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Khi gửi Phiếu đề xuất kiến nghị, những đơn vị chức năng và cá thể cần gửi kèm theo file yêu cầu đến địa chỉ E-Mail : dhnga@soctrang.gov.vn để ship hàng cho việc tổng hợp .
Trên cơ sở đề xuất kiến nghị của những đơn vị chức năng và cá thể, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng sẽ tổng hợp ; trải qua Hội đồng Xác định trách nhiệm và Tuyển chọn thực thi trách nhiệm KH&CN tỉnh để tham mưu trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt Danh mục trách nhiệm KH&CN cấp tỉnh năm 2022 .
tin tức chi tiết cụ thể xin liên hệ : Phòng Quản lý KH&CN – Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại cảm ứng : 0299. 3828097 – Fax : 0299. 3821448 hoặc truy vấn vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website : www.sokhcn.soctrang.gov.vn
Đính kèm :
Thong_bao_xdnv_2022. pdf
– M01-QT18-ĐX ĐE TAI.doc
– M02-QT18 ĐX DA KHCN.doc
– M03-QT18 ĐX DA SXTN.doc

Phòng Quản lý Khoa học.

Lượt xem : 430

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments