Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T34)[1] Trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy trình độ Đại Học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các trình độ thấp hơn về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; nghiên cứu khoa học về phòng cháy và chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hiện nay trường có quy mô đào tạo hơn 6000 học viên. Là trường Đại học kỹ thuật (định hướng nâng cấp lên Học viện PCCC) duy nhất của Bộ Công An và ở Đông Dương đào tạo hệ đại học Phòng cháy chữa cháy với chuẩn đầu ra cho các học viên là Kỹ sư An toàn PCCC và CNCH.

Lịch sử hình thành[sửa|sửa mã nguồn]

Ngay sau khi quản trị Hồ Chí Minh ký Lệnh số 53 / LCT ngày 4/10/1961, công bố “ Pháp lệnh Quy định việc quản trị của nhà nước so với công tác làm việc Phòng cháy chữa cháy ”. Từ cuối năm 1961 đến tháng 9/1963 Bộ Công an giao Trường Công an Trung ương ( Nay là Học viện An ninh nhân dân ) tổ chức triển khai tu dưỡng được 3 khóa nhiệm vụ chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy. Tổng số 179 cán bộ, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chữa cháy Công an những tỉnh phía Bắc. Tháng 9/1963 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1226 / CA-QĐ “ Về việc xây dựng Tổ Giáo dục đào tạo Phòng cháy chữa cháy ” thường trực Khoa Cảnh sát ( Khoa Nghiệp vụ II ) – Trường Công an Trung ương. [ 2 ]

Ngày 30/12/1965 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 154/CA-QĐ “Về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân”, trong đó có “Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy” (Phiên hiệu là Khoa 56).[2]

Ngày 20/7/1971 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1099 / CA-QĐ, “ Về việc xây dựng Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ”. [ 2 ]Ngày 2/9/1976 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 5062 – NV / QĐ “ Về việc tách Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và xây dựng Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ”. Tổ chức cỗ máy của trường Hạ sĩ quan công an phòng cháy chữa cháy gồm có 09 đơn vị chức năng ( 6 khoa, 3 phòng ). Ban Giám hiệu có 3 chiến sỹ, 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng giúp việc. Nhiệm vụ : Căn cứ vào đường lối mục tiêu giáo dục của Đảng, tiềm năng, kế hoạch đào tạo và giảng dạy của Ngành, nghiên cứu và điều tra tổ chức triển khai thực thi việc đào tạo và giảng dạy Hạ sĩ quan công an phòng cháy chữa cháy và bổ túc sĩ quan phòng cháy chữa cháy phân phối nhu yếu huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, chiến sỹ công an phòng cháy chữa cháy của Ngành. Địa điểm tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. [ 2 ]Ngày 25/9/1976 nhà trường tổ chức triển khai chiêu sinh Khóa K1 – Hệ Trung cấp Phòng cháy chữa cháy tiên phong. Tổng số 144 học viên. Thời gian học 3 năm. [ 2 ]Ngày 19/6/1984 quản trị Hội đông Bộ trưởng ký Quyết định số 90 QĐ / HĐBT “ Về việc xây dựng 9 trường Cao đẳng ” thường trực Bộ Nội vụ, trong đó có Trường Cao đẳng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ngày 06/11/1984 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng ký Quyết định số 2825 / QĐ-BNV về việc nâng trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy thường trực Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Tổ chức cỗ máy : Gồm Ban Giám hiệu do Hiệu trưởng đảm nhiệm và 2 Phó Hiệu trưởng giúp việc thường trực Ban Giám hiệu có 09 đơn vị chức năng : 04 Bộ môn, 1 Khoa, 3 Phòng và 1 Tổ. Nhiệm vụ : Đào tạo tu dưỡng cán bộ thực hành thực tế có trình độ đại học và liên tục huấn luyện và đào tạo Hệ trung học PCCC với quy mô 600 học viên. Địa điểm tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, TP.HN. [ 2 ]Ngày 25/9/1984 nhà trường tổ chức triển khai chiêu sinh Khóa D1 – Hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy tiên phong. Tổng số 27 học viên. Thời gian học 4 năm. [ 2 ]Ngày 14/10/1999 Thủ tướng nhà nước ký Quyết định số 203 / 1999 / QĐ-TTg “ Về việc xây dựng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy ” trên cơ sở Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy. [ 3 ]

Ngày 25/2/2000 Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương ký Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Đại học PCCC. Trường Đại học PCCC có quy mô đào tạo 1000 học viên. Địa điểm tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị (6 bộ môn, 5 phòng, 1 trung tâm). Nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn về PCCC; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác PCCC trong công an và các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội theo quy chế văn bằng của Nhà nước; Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật về PCCC tham gia chữa cháy khi được Bộ trưng dụng; Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng cán bộ Nghiên cứu khoa học công nghệ về PCCC[2]

Ngày 25/9/2000 nhà trường tổ chức triển khai chiêu sinh và đào tạo và giảng dạy Khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy tiên phong tổng số 93 học viên. Thời gian học 5 năm. Ngày 19/12/2007 Thủ tướng nhà nước ký Văn bản số 1959 / TTg-KG giao cho Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh huấn luyện và đào tạo trình độ Đại học so với những đối tượng người dùng người học ngoài ngành Công an và Quân đội. Ngày 14/11/2008 nhà trường tổ chức triển khai chiêu sinh khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an tiên phong. Tổng số 34 học viên. Thời gian huấn luyện và đào tạo 5 năm. [ 2 ]Ngày 27/10/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4854 / 2010 / QĐ-BGD và ĐT cho phép nhà trường đào tạo và giảng dạy Thạc sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH .Từ năm học năm trước – năm ngoái, Trường huấn luyện và đào tạo Hệ đại học chính quy CAND với thời hạn 4 năm với đầu ra đạt trình độ kỹ sư phòng cháy chữa cháy, học viên sau khi tốt nghiệp được thăng cấp bậc hàm CAND theo lao lý của Bộ Công an .Từ năm 2017 nhà trường được Bộ Giáo Dục được cho phép đào tạo và giảng dạy trình độ Tiến sĩ về nghành PCCC&CNCH .Hiện nay Nhà trường có 22 đơn vị chức năng ( gồm có 10 khoa, 7 đơn vị chức năng phòng, 4 trung tâm, 1 tạp chí ) [ 2 ] .

Lãnh đạo lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Hiệu trưởng: Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Quang Bốn
 • Phó Hiệu trưởng: Đại tá, Tiến sĩ Lê Quang Hải
 • Phó Hiệu trưởng: Đại tá, Tiến sĩ Phạm Văn Năm
 • Phó Hiệu trưởng: Đại tá, Tiến sĩ Lã Xuân Lực
 • Phó Hiệu trưởng: Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải

Các phòng chức năng:

 • 1. Phòng Hành chính tổng hợp;
 • 2. Phòng Chính trị;
 • 3. Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao;
 • 4. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học;
 • 5. Phòng Quản lý học viên;
 • 6. Phòng Hậu cần;
 • 7. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Các khoa, trung tâm:

 Khoa '
 • 1. Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
 • 2. Khoa Phòng cháy;
 • 3. Khoa Chữa cháy;
 • 4. Khoa Cứu nạn, cứu hộ;
 • 5. Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn;
 • 6. Khoa Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ;
 • 7. Khoa Pháp luật;
 • 8. Khoa Nghiệp vụ Công an;
 • 9. Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục, thể thao;
 • 10.Khoa Cơ sở ngành Phòng cháy chữa cháy;
Trung tâm:
 • 1. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
 • 2. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện;
 • 3. Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe;
 • 4. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

Mỗi Khoa, Phòng, Trung tâm do Trưởng khoa, Trưởng phòng; Giám đốc trung tâm, có từ 02 đến 03 Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng; Phó Giám đốc trung tâm;

 • 01 Huân chương Quân công hạng Nhất[4]
 • 02 Huân chương Quân công hạng Nhì[4]

Hiệu trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments