Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí cơ quan nhà nước, tăng trưởng Chính quyền số và bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021Thứ hai, 29/03/2021, 16 : 58

Tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch dựa trên nhiều phương tiện khác nhau nhằm làm giảm số lần và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia với nhau tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin mạng, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các CSDL trọng điểm của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước là tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật), 80% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc cấp huyện, 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo lập, xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật); 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi trong công việc; hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan nhà nước của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTT báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp là 100% các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cung cấp đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước và một số tiêu chí bổ sung về cổng thông tin điện tử tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo địch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; 50% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; Cổng Dịch vụ công của tỉnh có giao diện cho các thiết bị di động; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, giải quyết thông qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử các cấp; hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Kế hoạch của Trung ương.

Sở Văn hóa, tin tức, Thể thao và Du lịch là đơn vị chức năng được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan tổ chức triển khai tiến hành Kế hoạch này. Trong đó, phối hợp, tương hỗ, hướng dẫn những sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố tiến hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động giải trí cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương một cách có hiệu suất cao ; phối hợp với những cơ quan tương quan tham mưu kiến thiết xây dựng, triển khai xong chính sách, chủ trương nhằm mục đích tăng cường ứng dụng, tăng trưởng CNTT và nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao công tác làm việc quản trị nhà nước về CNTT trên địa phận tỉnh ; liên tục tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận việc triển khai kế hoạch tại những cơ quan, địa phương trên địa phận tỉnh ; triển khai theo dõi, tổng hợp, báo cáo giải trình định kỳ hoặc đột xuất theo pháp luật .

Nội dung chi tiết:

Lê Thảo

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments