Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước

Thứ nhất, thiết kế xây dựng hạ tầng, cơ sở tài liệu thông tin Giao hàng cơ quan nhà nước : kiến thiết xây dựng khai thác, duy trì và tăng cấp hạ tầng thông tin của cơ quan mình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật pháp luật ; kiến thiết xây dựng và duy trì cơ sở tài liệu vương quốc phân phối thanh toán giao dịch điện tử qua những phương tiện đi lại truy nhập thông tin Internet thông dụng của xã hội ; tạo những điều kiện kèm theo thuận tiện để tổ chức triển khai, cá thể thuận tiện truy nhập thông tin và dịch vụ hành chính công trên thiên nhiên và môi trường mạng ; tăng cường hướng dẫn chiêu thức truy nhập và sử dụng thông tin, dịch vụ hành chính công trên thiên nhiên và môi trường mạng .
Thứ hai, phân phối thông tin Giao hàng cơ quan nhà nước, cá thể, doanh nghiệp : phân phối, tiếp đón thông tin trên thiên nhiên và môi trường mạng tạo điều kiện kèm theo cho người dân tiếp cận nhanh gọn, thuận tiện ; thiết kế xây dựng thống nhất biểu mẫu điện tử trong thanh toán giao dịch giữa những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai và cá thể ; tăng cường cung ứng những dịch vụ hành chính công tương quan đến hoạt động giải trí thực thi pháp lý, không nhằm mục đích tiềm năng doanh thu, do cơ quan nhà nước ( hoặc tổ chức triển khai, doanh nghiệp được chuyển nhượng ủy quyền ) có thẩm quyền cấp cho tổ chức triển khai, cá thể dưới hình thức những loại sách vở có giá trị pháp lý trong những nghành nghề dịch vụ quản lý nhà nước trải qua môi trường tự nhiên mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và xử lý việc làm, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác làm việc quản lý, quản lý và điều hành và trao đổi thông tin ; tăng nhanh ứng dụng chữ ký số, từng bước sửa chữa thay thế văn bản giấy trong quản lý, quản lý và trao đổi thông tin. Tăng cường sử dụng, khai thác những mạng lưới hệ thống thông tin ; Đẩy nhanh việc thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu chuyên ngành, đồng thời số hóa những nguồn thông tin chưa ở dạng số nhằm mục đích cung ứng nhu yếu phân phối thông tin, Giao hàng quản lý, điều tra và nghiên cứu và tích hợp vào cơ sở tài liệu chung .
Thứ ba, tăng trưởng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và tạo điều kiện kèm theo cho cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo và giảng dạy về kỹ năng và kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và xử lý việc làm. Thời gian qua, việc ứng dụng tin học trong quản lý hành chính đã tạo bước chuyển biến rõ nét nâng cao chất lượng dịch vụ công, làm cho nền hành chính ngày càng tân tiến, Giao hàng tốt nhu yếu của nhân dân. Tuy nhiên, để công tác làm việc tin học hóa hành chính tương thích với quá trình tin học hóa xã hội, trong thời hạn tới cần tập trung chuyên sâu một số ít nội dung đa phần như sau :

– Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả. Thực hiện tin học hóa các quy trình phục vụ nhân dân thuộc các lĩnh vực công, ứng dụng tin học trong xử lý quy trình công việc ở nội bộ cơ quan hành chính, trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác và với các tổ chức, cá nhân… Kết hợp việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin với việc thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước và việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

– Đầu tư kiến thiết xây dựng và củng cố hạ tầng mạng, tăng cường tin học hóa trong những cơ quan hành chính nhà nước. Hoàn thiện mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Giao hàng tin học hóa hành chính và hoàn thành xong cơ sở pháp lý .
– Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng của tin học. Đào tạo đội ngũ nhân lực để ship hàng cho tin học, từng bước phổ cập sử dụng máy tính và Internet ở những cấp .
– Có chủ trương khuyến khích góp vốn đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh hiện có, coi công nghệ thông tin là động lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, thôi thúc sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính xã hội, tăng cường thương mại dịch vụ, tạo tăng trưởng kinh tế tài chính vững chắc …
Mục tiêu của ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước là tạo ra một phương pháp quản lý và vận hành thông suốt, hiệu suất cao của cỗ máy công quyền, trải qua việc sử dụng những mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Do vậy, việc ứng dụng tin học phải được thiết lập trên cơ sở ” đơn đặt hàng ” của cỗ máy quản lý hành chính nhà nước và nhờ tính năng đặc biệt quan trọng của công nghệ mà những tiềm năng thiết lập một cỗ máy hành chính hoạt động giải trí hiệu suất cao, năng động và chất lượng sẽ được triển khai. Chính cải cách hành chính là chủ thể đưa ra tiềm năng, nhu yếu cho việc thiết lập những mạng lưới hệ thống tin học. Mức độ cải cách hành chính sẽ quyết định hành động quy mô, khoanh vùng phạm vi của tin học, chứ không phải ngược lại .
Một cách nhìn khác, chính ứng dụng tin học sẽ là một trong những giải pháp nhằm mục đích đạt tiềm năng của cải cách hành chính. Vì cải cách hành chính là nhằm mục đích đến tính hiệu suất cao, chất lượng trong phương pháp hoạt động giải trí, điều hành quản lý của cỗ máy quản lý hành chính nhà nước ; là làm cho cỗ máy chuyển từ tính năng ” chèo thuyền ” sang ” lái thuyền “, chuyển từ hành chính ” xin – cho ” sang hành chính ” ship hàng ” ; và làm cho nền hành chính có năng lực trấn áp tiêu tốn lãng phí, thất thoát và tham nhũng. Điều đó yên cầu những hoạt động giải trí phải được quá trình hóa, phải rõ ràng về tính năng, trách nhiệm, về những hoạt động giải trí và những mối quan hệ … Qua đó sẽ tạo được yếu tố ” công khai minh bạch, minh bạch ” trong nền hành chính. Quá trình thiết lập những mạng lưới hệ thống tin học trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải xuất phát từ quy trình thiết lập trật tự những tiến trình, những chính sách và những mối quan hệ giữa những công dụng, những cơ quan và những cấp .
Tại Chỉ thị số 58 – CT / TW ngày 17/10/2000, Đảng ta đã xác lập “ Ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin ở nước ta nhằm mục đích góp thêm phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và niềm tin của toàn dân tộc bản địa, thôi thúc công cuộc thay đổi, tăng trưởng nhanh và hiện đại hóa những ngành kinh tế tài chính, tăng cường năng lượng cạnh tranh đối đầu của những doanh nghiệp, tương hỗ có hiệu suất cao cho quy trình dữ thế chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng và tạo năng lực đi tắt đón đầu để triển khai thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ” .
Ứng dụng tin học trong hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước góp thêm phần nâng cao năng lượng quản lý quản lý của những cơ quan nhà nước, Giao hàng tốt hơn, có hiệu suất cao hơn cho người dân và doanh nghiệp và góp thêm phần đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sự tụt hậu về ứng dụng tin học trong hành chính nhà nước chính là sự tụt hậu về năng lượng, phương pháp quản lý và điều hành nền hành chính .
Có thể nói ” Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước vừa là phương tiện đi lại, vừa là áp lực đè nén so với cải cách quản lý hành chính nhà nước ” .
” Là phương tiện đi lại “, vì trải qua những mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng, cỗ máy hành chính nhà nước hoàn toàn có thể link với nhau khi triển khai những hoạt động giải trí và những thủ tục hành chính. Chính Phủ cũng trải qua đó điều hành quản lý cỗ máy một cách hiệu suất cao, nhanh, đúng chuẩn, và trấn áp tốt. Mọi hành vi của cơ quan công quyền, do vậy hoàn toàn có thể phân phối kịp thời những dịch chuyển phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong thời hội nhập, trải qua việc ” cảm nhận ” được ” hơi thở ” của thị trường và xã hội .
” Là áp lực đè nén ” vì mọi ngưng trệ, ách tắc của cỗ máy sẽ mở ra thuận tiện qua mạng lưới hệ thống ” gương phản chiếu ” của môi trường tự nhiên điện tử hóa. Các hoạt động giải trí của cỗ máy công quyền khi được thực thi trên thiên nhiên và môi trường điện tử sẽ được trấn áp theo những chuẩn mực, tính kỷ cương của nền hành chính, nhờ đó mà sẽ được giám sát. Nếu dịch vụ công được đáp ứng trải qua mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin, ở đó sẽ không có ranh giới giữa những cơ quan, những cấp chính quyền sở tại, mà chỉ thấy những loại dịch vụ được đáp ứng. Người dân, doanh nghiệp không cần biết ai là người xử lý thủ tục cho họ, chỉ biết thủ tục đó được xử lý như thế nào và khi gặp những vướng mắc, họ có được ai đó chăm sóc, xử lý không. Cách thức này yên cầu sự link, phối hợp giữa những cơ quan, những cấp chính quyền sở tại trong xử lý thủ tục hành chính như những mạng lưới hệ thống thông suốt những ” dòng chảy thông tin ” .
Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước đóng một vai trò quan trọng ở nước ta trong tiến trình lúc bấy giờ. Bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra sự thiết yếu tất yếu của sự biến hóa này .
Một mặt, dưới ảnh hưởng tác động của cách mạng khoa học công nghệ văn minh, đặc biệt quan trọng là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật tư mới, công nghệ tự động hoá, công nghệ nguồn năng lượng v.v… nền kinh tế tài chính quốc tế đang đổi khác rất thâm thúy, can đảm và mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, về tính năng và phương pháp hoạt động giải trí. Đây là một bước ngoặt lịch sử dân tộc có ý nghĩa trọng đại : nền kinh tế tài chính quốc tế đang chuyển từ kinh tế tài chính công nghiệp sang nền kinh tế tài chính thông tin – kinh tế tri thức, nền văn minh loài người đang chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ .
Mặt khác, Đại hội Đảng lần thứ IX đã chứng minh và khẳng định phải tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020 nước ta về cơ bản sẽ trở thành nước công nghiệp, đồng thời cũng xác lập là tất cả chúng ta sẽ phải “ tận dụng mọi năng lực để đạt trình độ tiên tiến và phát triển, tân tiến về khoa học và công nghệ, đặc biệt quan trọng là tin học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và thông dụng hơn những thành tựu công nghệ tân tiến và tri thức mới, từng bước tăng trưởng kinh tế tri thức ” .
Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước nhằm mục đích tăng cường cải cách hành chính, kiến thiết xây dựng nền hành chính điện tử ( Chính phủ điện tử ) ; giúp cho việc giải quyết và xử lý thông tin nhanh, đúng mực, vừa đủ, ship hàng tốt cho tổ chức triển khai, người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước là yếu tố quan trọng trong tình hình lúc bấy giờ ; việc tăng cường việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin góp thêm phần Giao hàng và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; góp phần trực tiếp và hiệu suất cao cho cải cách hành chính nhà nước, cho sự tăng trưởng quốc gia trong quy trình tiến độ mới .
Hệ thống tin học ứng dụng được quyết định hành động bởi phần ” ứng dụng “, tức là phần thiết lập những mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống những cơ sở tài liệu, những quá trình quản lý và vận hành, và luân chuyển thông tin do cỗ máy hành chính triển khai. Phần công nghệ gồm phần cứng, ứng dụng, mạng, giảng dạy sử dụng chỉ là phương tiện đi lại để chuyển những quá trình quản lý và vận hành bằng phương pháp hành chính truyền thống lịch sử thành quy trình tiến độ điện tử. Nếu không xuất phát từ cách tiếp cận này, rất hoàn toàn có thể những sai lầm đáng tiếc cũ sẽ liên tục lặp lại .
Mua sắm công nghệ là quy trình dễ nhất, đơn thuần nhất. Song yếu tố quyết định hành động đến hiệu quả của chương trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước phải là việc thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin điện tử xuất phát từ việc thiết lập lại và biến hóa những quá trình, đổi khác cách triển khai những thủ tục hành chính, đổi khác phương pháp tiếp xúc, thao tác giữa những cơ quan với nhau và giữa những cơ quan với công dân, doanh nghiệp. Điều này yên cầu nhiều thời hạn, công sức của con người và trên hết là nhận thức, cách tiếp cận và ý chí của cỗ máy quản lý hành chính nhà nước và mạng lưới hệ thống chính trị .
MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN THIẾT VÀ KỸ NĂNG TIN HỌC CƠ BẢN
1. Soạn thảo văn bản và giải quyết và xử lý văn bản
Mục đích của phần này là giúp học viên sử dụng thành thạo chương trình WINWORD để soạn thảo văn bản, riêng với văn bản quản lý nhà nước phải thực thi đúng thể thức và kỹ thuật trình diễn theo lao lý của Nhà nước dựa vào hai thông tư sau :
– Thông tư số 01/2011 / TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính. Đặc biệt Thông tư lao lý khá chi tiết cụ thể về viết hoa trong văn bản hành chính .
– Thông tư số 25/2011 / TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình diễn văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch .
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ KỸ NĂNG TRONG WINWORD
1. File Word có đuôi là. doc và. docx :
2. Biểu tượng tắt của Word
3. Di chuyển trỏ
# Về đầu dòng : trang chủ
Về cuối dòng : End
Về đầu trang : Ctrl + trang chủ
Về cuối trang : Ctrl + End
# Đến trang tiếp nối : Ctrl + PageDown
Đến trang sau : Ctrl + PageUp
# Xoá một ký tự phía trước con trỏ : Backspace
Xoá ký tự tại chỗ : Delete
# Xoá dữ liệu trong những dòng được chọn : Delete trên bàn phím
# Khối VB đã chọn in theo kiểu chữ : đậm : CTRL + B ; nghiêng : CTRL + I ; gạch chân : CTRL + U
# Chỉ số trên : Shift + Ctrl + =
Chỉ số dưới : Ctrl + =
4. Bôi đen
# Từ vị trí con trỏ đến : đầu dòng : Shift + trang chủ
cuối dòng : Shift + End
# Từ vị trí con trỏ đến đầu văn bản : Shift + Ctrl + trang chủ .
đến cuối văn bản : Shift + Ctrl + End .
# Shift + ↓ : Bôi đen dòng đứng sau con trỏ .
Shift + ↑ : Bôi đen dòng đứng trước con trỏ
# Shift + → : Bôi đen một từ đứng sau con trỏ .
Shift + ← : Bôi đen một từ đứng trước con trỏ
# Ctrl + A : Bôi đen hàng loạt văn bản
5. Menu FILE : Tạo mới, mở cũ, lưu, in
# Mở một văn bản mới : Ctrl + N hoặc File New
# Mở một văn bản cũ : Ctrl + O hoặc File Open
# Lưu một trang văn bản : Ctrl + S hoặc File Save
# Mở văn bản cũ và muốn lưu lại với một tên mới khác : FILE Save As
# In một văn bản : Ctrl + P. hoặc File Print
In những trang lẻ : File / Print Print Odd Pages
In những trang chẵn : File Print / Print Even Pages
In tổng thể những trang : File Print / Print All Pages in range
Hướng in ngang cho trang văn bản : File / Page Setup
6. Menu EDIT ( soạn thảo )
# Hoàn trả thực trạng của văn bản trước khi triển khai lệnh ở đầu cuối liền kề : Ctrl + Z hoặc nháy
# Cắt văn bản đã chọn : EDIT Cut hoặc Ctrl + X hoặc nháy vào kéo

# Sao chép văn bản đã chọn: EDIT Copy hoặc Ctrl + C hoặc nháy vào

# Dán văn bản đã chọn : EDIT Paste hoặc Ctrl + V hoặc nháy vào
# Chọn hàng loạt văn bản : EDIT Select All hoặc Ctrl + A
# Tìm kiếm từ, nhóm từ : EDIT Find : hoặc Ctrl + F
# Tìm kiếm và thay thế sửa chữa : EDIT Replace hoặc Ctrl + H
– Đổi nhóm ký tự cũ bởi một nhóm ký tự mới ( 1 lần cho toàn bộ ) : Tại ô Find what gõ nhóm ký tự mới và tại ô Replace with gõ nhóm ký tự cũ. Sau đó, ta bấm chuột vào nút Replace All .
– Đổi một nhóm ký tự cũ bởi một nhóm ký tự mới, ta thực thi vào Edit / Replace, sau đó : Tại ô Find what gõ nhóm ký tự cũ và tại ô Replace with gõ nhóm ký tự mới. Sau đó, ta bấm chuột vào nút Replace .
– Tìm kiếm một tệp trong ổ đĩa C … Cuối cùng nháy chuột vào nút Find Now .
# Muốn đến trang cần tìm : EDIT Go to hoặc Ctrl + G
7. Menu VIEW
# Lấy lại thanh khi bị mất : VIEW Toolbar và nháy chọn thanh bị mất
# Làm Open thước đo : VIEW Ruler
# Xem trang văn bản trên hàng loạt màn hình hiển thị : View / Full Screen
# Làm thế nào để khi màn hình hiển thị hết cỡ muốn đưa trở lại thông thường : ấn Esc
# Muốn phóng to để xem cho rõ hơn mà không biến hóa định dạng :
VIEW Zoom hoặc nháy vào
# Phía trên mỗi trang của hàng loạt văn bản đang được soạn thảo đều được in một dòng chữ nào đó : View / Header and Footer / Header
# Phía dưới mỗi trang của hàng loạt văn bản đang được soạn thảo đều được in một dòng chữ nào đó : View / Header and Footer / Footer
# Hiển thị những hình tượng trợ giúp cho việc kẻ vẽ : View / Toolbars chọn Drawing .
8. Menu INSERT ( chèn )
# Muốn tạo số trang : INSERT Page Number
# Muốn chèn ký tự đặc biệt quan trọng : INSERTSymbol, chọn kiểu, rồi nháy Insert
# Muốn chèn vào văn bản :
– Hình ảnh máy có sẵn trong bộ nhớ đệm : INSERT Picture Clipart
– Hình ảnh từ nguồn tự tích lũy : INSERT Picture From File hoặc nháy
# Chữ nghệ thuật và thẩm mỹ : INSERT Picture WordArt hoặc nháy
# Biểu đồ, đồ thị : INSERT Picture Chart hoặc nháy
# Sơ đồ tổ chức triển khai : INSERT Picture Organisation Chart
# Khung có chữ Texbox : INSERT Textbox hoặc nháy
# Công thức toán học : Insert Object Create New Microsoft
Equation 3.0
# Muốn chèn góp ý thêm Comment vào văn bản : INSERT Comment
9. Menu FORMAT ( Định dạng )
# Muốn chọn cỡ chữ vào menu nào : FORMAT Font
# Định dạng loại, cỡ, kiểu chữ : FORMAT Font Font
# Muốn tạo hiệu ứng chữ sau khi đã bôi ( chọn ) đoạn văn bản : FORMAT Font Text Effect
# Đặt khoảng cách giữa những đoạn văn bản : FORMAT ParagraphLine Spacing
# Trong Word : tô bóng mờ cho một ô, hàng của bảng : FORMAT Border and Shading
# Đánh số thứ tự vào đầu đoạn : FORMAT Bullets and Numbering Numbered
# Đánh dấu hoa thị vào đầu đoạn : FORMAT Bullets and Numbering Bulleted
# Chia một đoạn văn bản thành những cột : Format Columns / Presets hoặc nháy
10. Menu TOOLS
# Muốn kiểm tra ngữ pháp và chính tả ta thực thi : TOOLS Spelling and Grammar hoặc nháy
# Đặt thanh công cụ tiêu chuẩn trong Word : Tools / Customize / Toolbars
# Gỡ bỏ ký hiệu kiểm tra chính tả của văn bản : Tools / Options Spelling and Grammar Check spelling as you type .
# Khi gõ chữ cứ có những lằn xanh đỏ. Làm biến mất, vào : TOOLS Options Spelling and Gramar và tháo bỏ dấu kiểm .
# Khi gõ chữ cách nhau rất không dễ chịu. Khắc phục : TOOLS Options Edit tháo bỏ lưu lại Smart cut and paste .
# Làm Open những thanh trên màn hình hiển thị Microsoft Word : TOOLS Customize Toolbars
# Muốn đổi inche ra cm và ngược lại : TOOLS Options General
# Muốn kiểm soát và điều chỉnh thời hạn lưu tự động hóa : TOOLS Options Save
# Muốn tạo mật khẩu cho văn bản : TOOLS Options Security
# Muốn tạo văn bản tắt, nhóm chữ, tiêu đề tắt : TOOLS Autocorrect
Options
11. Menu Bảng biểu TABLE
# Muốn tạo bảng ta thực thi : TABLE Insert Table … hoặc nháy
# TABLE / Insert / Columns to the Right. Khi đó cột bị ghi lại sẽ : Bị đẩy sang phải cột mới thêm .
# Sắp xếp tài liệu trong bảng : TABLE Sort .
# Sắp xếp lại những dòng có số lượng của bảng theo thứ tự tăng dần : TABLE Sort Type / Text Ascending .
# Sắp xếp lại những dòng có số lượng của bảng theo thứ tự giảm dần : TABLE Sort / Type Text Descending .
# Tự động tính tổng những số lượng đó tại ô sau cuối của cột : TABLE Formula Sum ( above )
# Hoàn tất việc tạo bảng bằng cách bấm chuột vào nút OK .

# Định dạng tự động cho bảng theo sự tuỳ chọn: TABLE Table

AutoFormat .
# Gộp ô trong bảng : TABLE Merge Cells .
# Tách ô trong bảng : TABLE Split Cells .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments