Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thủy hải sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.76 KB, 5 trang )

207/4 Bach Dang St, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC
Tel: (08) 893 0714 – 804 0367 Fax: (08) 804 0367
Email: atsoft@hcm.vnn.vn Homepage: www.atsoftvn.com

ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

I. Giới thiệu sơ lược về công ty Tin Học A.T:
Công ty Tin Học A.T được thành lập với định hướng phát triển Công nghệ Phần mềm và
các giải pháp quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh
doanh. Cùng với tập thể đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công
việc và có trình độ chuyên môn cao, Công ty Tin Học A.T không chỉ cung cấp sản phẩm phần
mềm mà ngày càng hoàn thiện đội ngũ tư vấn nghiệp vụ chuyên môn cũng như đề xuất các giải
pháp quản lý hữu hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Qua đó, chúng tôi góp
phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên đường Tin học hóa công việc quản lý và kinh doanh, mở
rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường sức mạnh cạnh tranh, thích nghi và hòa nhập vào
Nền Kinh Tế Tri Thức.

II. Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp: chúng tôi cung cấp mọi giải pháp, dịch vụ và sản phẩm
phần mềm liên quan đến việc quản lý điều hành doanh nghiệp
1. Sản phẩm Phần mềm:
• Phần mềm tích hợp Quản trị doanh nghiệp.
• Phần mềm Quản lý kinh doanh.
• Phần mềm Quản lý bán hàng.
• Phần mềm Quản lý nhân sự, chấm công và tính lương.
• Phần mềm Quản lý kho.

2. Giải pháp tích hợp:

• Giải pháp Quản lý Nhân sự – Chấm công – Tính lương dùng thẻ từ (Magnetic card), thẻ
cảm ứng (RF card), thẻ thông minh (IC Chip card), thẻ mã vạch (Barcode card), … Giải
pháp trọn gói bao gồm thẻ nhân viên, máy chấm công, phần mềm Quản lý nhân sự –
chấm công – tính lương tự động có nhiều tính năng phù hợp theo chuẩn quản lý nguồn
nhân lực trong các tiêu chuẩn ISO, HACCP, SA 8000.
• Giải pháp quản lý ra – vào (Access Control) cho Công ty, văn phòng, Khách sạn, …
bao gồm thẻ (Key card), thiết bị và phần mềm kiểm soát an ninh.
• Giải pháp Quản lý Hội viên, Khách hàng dùng thẻ Hội viên, thẻ VIP.

3. Dịch vụ hỗ trợ:
• Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo trì máy tính, lắp đặt hệ thống mạng máy tính (mạng
LAN, WAN), đào tạo, tư vấn …
• Dịch vụ in thẻ nhựa (thẻ chấm công, thẻ hội viên, thẻ VIP, thẻ nhân viên,…) bằng công
nghệ in nhiệt hoặc công nghệ in offset.

atsoft.
A.T Informatics. Co., Ltd.
III. Giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp
sản xuất và kinh doanh thủy hải sản :
Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp ngành Thủy Sản nói riêng hiện nay
đang đứng trước cơ hội phát triển cùng với sự mở rộng về cơ chế thương mại kinh tế của đất nước.
Chính vì vậy sự áp dụng cơng nghệ tin học để tăng hiệu quả cơng việc là rất cần thiết cho mọi
doanh nghiệp. Giải pháp tích hợp Quản lý nhân sự – Quản lý thời gian – Tính lương atsoft.HRMS
2002 bao gồm 3 phân hệ có thể hoạt động độc lập từng phần hoặc kết hợp tạo thành hệ thống giúp
cho các doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn nguồn nhân lực, tăng hiệu quả trong kinh doanh và
giảm thiểu thời gian cần thiết, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tiếp cận và áp dụng các thành tựu và
xu hướng đào tạo, tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực tiên tiến hiện nay. Đặc biệt trong phần

mềm đã tích hợp nhiều tính năng phù hợp theo chuẩn quản lý nguồn nhân lực trong các tiêu chuẩn
ISO, HACCP, SA 8000 nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí
quản lý, hình thành tư duy và tác phong làm việc khoa học.
A. Hệ quản lý nhân sự atsoft.HRM: theo dõi chi tiết hồ sơ nhân viên như lý lịch, q trình làm
việc, q trình đào tạo, huấn luyện, cơng tác, khen thưởng, kỷ luật, năng lực bản thân, quản lý
danh sách … đồng thời có khả năng tra cứu thơng tin nhân sự theo các chức năng một cách nhanh
nhất. Đặc biệt đối với ngành Thủy Sản do u cầu đặc trưng của cơng việc là sản xuất theo mùa vụ
nên số lượng cơng nhân thời vụ cao, hệ quản lý nhân sự hỗ trợ cho việc tái tuyển dụng nhân sự khi
cần thiết dựa trên báo cáo phân tích năng suất, thành tích cũng như hiệu quả đạt được ở kỳ sản
xuất trước.

Hệ thống quản lý nhân sự atsoft.HRM cung cấp các loại báo biểu phong phú:
– In danh sách nhân viên cơng ty (theo phòng ban/bộ phận/tất cả).
– In lý lịch trích ngang. In hồ sơ lý lịch đầy đủ của nhân viên (có cả hình ảnh).
– Báo cáo thống kê lao động (theo trình độ, theo chức vụ, theo độ tuổi, theo mức lương, theo tơn
giáo, cơng đồn…). Báo cáo về q trình làm việc, q trình học tập, khen thưởng, kỷ luật,…
– In các báo cáo sổ lao động theo từng tháng, q, năm. In hợp đồng lao động.v.v..

B. Hệ quản lý thời gian và chấm cơng atsoft.TAM: có chức năng quản lý giờ cơng chính xác, hạn
chế lãng phí thời gian làm việc nhằm nâng cao năng suất, giúp quản lý tốt nhất quỹ thời gian của
doanh nghiệp, góp phần nâng kỉ luật lao động ở người lao động, đảm bảo cơng bằng và chính xác
trong việc chấm cơng và tính lương cho người lao động, đưa ra các báo biểu chi tiết về bảng chấm
Danh mục
Phòng ban PB,
CH, TO,…
Quan hệ gia đình
Xuất -> Excel
Quá trình học tập
Hồ sơ nhân viên
HRM
(Nhân sự)

Report
Danh mục
Chuyền Xưởng
PB, CH, TO,…
Danh mục Vắng
mặt,…
Quá trình Làm việc

Quá trình Khen thưởng
Quá trình kỷ luật
Quá trình Hợp đồng
Danh sách vắng mặt
Danh sách tai nạn
Danh sách khác,…
Chuyên môn
Tuyển dụng
cơng ngày, chấm cơng tháng, danh sách vắng mặt, tăng ca, cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu nhanh
chóng và chính xác… cho phép tích hợp với hệ quản lý tiền lương atsoft.PM tự động tính lương cho
nhân viên. Sơ đồ sau cho thấy mơ hình hoạt động của hệ thống chấm cơng:

C. Hệ quản lý tiền lương atsoft.PM: kết hợp số liệu của hệ quản lý nhân sự cùng với dữ liệu của
chương trình chấm cơng kết hợp các yếu tố BHXH, BHYT, khen thưởng, trợ cấp … hỗ trợ kế tốn
theo dõi và tính tốn bảng lương chi tiết theo từng bộ phận, từng phân xưởng và từng nhân viên

Đăng ký
tăng ca
Chuyển đổi
chủ nhật
Qui đònh
các ngày
lễ, CN
Qui đònh ý
nghóa các
phím chức
năng trên
máy chấm
công
Dữ liệu
ĐK tăng
ca
Dữ liệu
CN trong
tháng
Dữ liệu từ
máy chầm
công (HST)
Các hệ số
chấm công
(cho setup)
Dữ liệu đăng ký vắng
mặt, thai sản, tai nạn,…
(lấy từ HRMS?)
Đònh nghóa
các loại ca

Chấm công từ máy
(chấm công ngày)
BẢNG CHẤM
CÔNG NGÀY
Hiệu chỉnh bảng công
ngày
Tính toán số giờ OT thực
tế

IMPORT dữ liệu chấm
công ngày
( nếu máy hư )

Tạo bảng công tháng

Qui đònh số ngày công
trong tháng
Qui đònh về kỳ lương
Cập nhật các DL: quét
thiếu, đi trễ, về sớm, vắng
không phép, vắng có
phép,…

BẢNG CHẤM
CÔNG THÁNG
Hiệu chỉnh bảng công
tháng

IMPORT dữ liệu chấm
công tháng

Cập nhật các DL liên
quan: OT lũy tiến, đánh
giá chuyên cần,…
Các qui đònh về OT,
chuyên cần,…

Report Chấm
Công
theo kỳ hoặc theo tháng, có khả năng tùy biến theo đòi hỏi cơng việc cụ thể như tính lương theo
từng cá nhân, từng bộ phận, từng phân xưởng… theo kỳ hoặc theo tháng … đồng thời kết hợp với
các yếu tố khen thưởng, trợ cấp để đưa ra bảng lương chính xác, đầy đủ.

IV. Các dịch vụ hỗ trợ – tư vấn – chăm sóc khách hàng:
Để ngày càng nâng cao thương hiệu và uy tín, Cơng ty Tin Học A.T ln thực hiện theo
phương châm đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu. Chính vì vậy song song với việc
xây dựng các giải pháp phần mềm quản lý chúng tơi ln chú trọng đến việc nghiên cứu nghiệp vụ
chun mơn, kết hợp thực hiện tư vấn các quy trình quản lý cho các doanh nghiệp. Một giải pháp
quản lý tốt cần phải đi kèm với những dịch vụ hỗ trợ chu đáo, hướng dẫn sử dụng và giải quyết các
sự cố phát sinh một cách nhanh chóng đồng thời phải nghiên cứu tư vấn đưa ra giải pháp hợp lý
nhất với từng điều kiện riêng biệt của mỗi doanh nghiệp.
Đối với nghiệp vụ riêng biệt của ngành Thủy Sản là dựa trên phân tích đầu ra để tính tốn
đầu vào và sản xuất theo mùa vụ nên việc quản lý nhân lực dựa trên các báo cáo năng suất cũng
như hiệu quả cơng việc ở mùa vụ trước là rất cần thiết. Và cũng vì tính chất mùa vụ nên việc quản
lý nhân sự phải thực hiện nhanh chóng, chính xác ngay từ khi bắt đầu mùa vụ tuy nhiên nếu sử
Dữ liệu
công
chi tiết

(tháng)
Các hệ
số tính
lương
( cho
setup)
Qui đònh
thuế thu
nhập
Các loại
phụ cấp
(+)
Các
khoản
cộng
(+)
Các
khoản
khấu trừ
(+)
Qui đònh
về
lương
Qui đònh
ngày các
ngày
công
Tính lương
Hiệu chỉnh lương
BẢNG

LƯƠNG
Import một số dữ liệu cần
thiết khác
Cập nhật một số
dữ liệu cần thiết
Thưởng, phép, trợ
cấp thôi việc,…
Mô hình hoạt động của hệ thống Tính Lương

Dữ liệu đăng ký vắng
mặt, thai sản, tai nạn,…
(lấy từ HRMS?)

Report Lương

Report Liên
quan
dụng phương pháp chấm công thủ công bằng tay hoặc bằng máy chấm công giấy sẽ lãng phí nhân
lực, thời gian, không mang tính khách quan và quan trọng nhất là không có cơ sở khẳng định việc
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để tạo uy tín, thương hiệu cũng như thuận lợi trong việc xuất nhập
khẩu với các đối tác nước ngoài. Chính vì thế việc áp dụng hệ thống quản lý tự động là yếu tố cần
thiết đối với ngành Thủy Sản tuy nhiên giải pháp này gắn liền với việc thay đổi công nghệ, nâng
cao trình độ nhận thức và ý thức kỷ luật ở người lao động hơn và một vài yếu tố khách quan khác
khiến việc ứng dụng giải pháp gặp nhiều khó khăn. Công ty Tin Học A.T đã nghiên cứu đưa ra
được nhiều giải pháp giải quyết tất cả các vấn đề trên ví dụ như một trong những lo ngại của các
doanh nghiệp ngành Thủy Sản chính là chế độ bảo hành, dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng
có thể nhanh chóng và mang tính kịp thời không bởi vì thường các doanh nghiệp Thủy Sản tập
trung tại các tỉnh thành gần nguồn nguyên liệu thủy hải sản trong khi các nhà cung cấp giải pháp
CNTT thường ở thành phố Hồ Chí Minh….
Theo chúng tôi đây là giải pháp có thể hỗ trợ đắc lực cho việc đào tạo và quản trị nguồn nhân

lực, phục vụ tốt quá trình hoạt động của mọi doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. Hệ thống có
thể thêm hoặc bớt các tính năng để phù hợp với nhu cầu công việc thực tế của từng doanh nghiệp.

V. Chính sách chất lượng của công ty:
Sự tồn tại và phát triển của Công ty TIN HỌC A.T luôn luôn gắn liền với các mục tiêu sau:
1) Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và kèm theo những dịch vụ hỗ trợ, hậu
mãi đúng lúc và hiệu quả.
2) Không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn.
3) Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Khẩu hiệu chất lượng của chúng tôi là: “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả”
————————–

Vì quyền lợi của khách hàng & sự phát triển của mình, Công ty TIN HỌC A.T cam kết thực
hiện chế độ bảo hành, hậu mãi, tư vấn và chăm sóc khách hàng chu đáo. Giúp quá trình ứng dụng
Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Quý khách hàng đạt hiệu quả cao.

Xin vui lòng liên hệ điện thoại số: (08) 893 0714 – 804 0367 hoặc email: atsoft@hcm.vnn.vn,
chúng tôi sẵn sàng tư vấn, giải đáp và cung cấp thông tin chi tiết cho Quý doanh nghiệp.

• Giải pháp Quản lý Nhân sự – Chấm công – Tính lương dùng thẻ từ ( Magnetic card ), thẻcảm ứng ( RF card ), thẻ mưu trí ( IC Chip card ), thẻ mã vạch ( Barcode card ), … Giảipháp trọn gói gồm có thẻ nhân viên cấp dưới, máy chấm công, ứng dụng Quản lý nhân sự – chấm công – tính lương tự động hóa có nhiều tính năng tương thích theo chuẩn quản lý nguồnnhân lực trong những tiêu chuẩn ISO, HACCP, SA 8000. • Giải pháp quản lý ra – vào ( Access Control ) cho Công ty, văn phòng, Khách sạn, … gồm có thẻ ( Key card ), thiết bị và ứng dụng trấn áp bảo mật an ninh. • Giải pháp Quản lý Hội viên, Khách hàng dùng thẻ Hội viên, thẻ VIP. 3. Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ : • Chúng tôi phân phối những dịch vụ bảo dưỡng máy tính, lắp ráp mạng lưới hệ thống mạng máy tính ( mạngLAN, WAN ), huấn luyện và đào tạo, tư vấn … • Dịch Vụ Thương Mại in thẻ nhựa ( thẻ chấm công, thẻ hội viên, thẻ VIP, thẻ nhân viên cấp dưới, … ) bằng côngnghệ in nhiệt hoặc công nghệ in offset.atsoft. A.T Informatics. Co., Ltd. III. Giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý nguồn nhân lực tại những doanh nghiệpsản xuất và kinh doanh thương mại thủy hải sản : Các doanh nghiệp Nước Ta nói chung và những doanh nghiệp ngành Thủy Sản nói riêng hiện nayđang đứng trước thời cơ tăng trưởng cùng với sự lan rộng ra về chính sách thương mại kinh tế tài chính của quốc gia. Chính vì thế sự vận dụng cơng nghệ tin học để tăng hiệu suất cao cơng việc là rất thiết yếu cho mọidoanh nghiệp. Giải pháp tích hợp Quản lý nhân sự – Quản lý thời hạn – Tính lương atsoft. HRMS2002 gồm có 3 phân hệ hoàn toàn có thể hoạt động giải trí độc lập từng phần hoặc tích hợp tạo thành mạng lưới hệ thống giúpcho những doanh nghiệp quản lý hiệu suất cao hơn nguồn nhân lực, tăng hiệu suất cao trong kinh doanh thương mại vàgiảm thiểu thời hạn thiết yếu, tương hỗ doanh nghiệp từng bước tiếp cận và vận dụng những thành tựu vàxu hướng đào tạo và giảng dạy, tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực tiên tiến và phát triển lúc bấy giờ. Đặc biệt trong phầnmềm đã tích hợp nhiều tính năng tương thích theo chuẩn quản lý nguồn nhân lực trong những tiêu chuẩnISO, HACCP, SA 8000 nhằm mục đích giúp những doanh nghiệp nâng cao hiệu suất lao động, giảm chi phíquản lý, hình thành tư duy và tác phong thao tác khoa học. A. Hệ quản lý nhân sự atsoft. HRM : theo dõi cụ thể hồ sơ nhân viên cấp dưới như lý lịch, q trình làmviệc, q trình giảng dạy, đào tạo và giảng dạy, cơng tác, khen thưởng, kỷ luật, năng lượng bản thân, quản lýdanh sách … đồng thời có năng lực tra cứu thơng tin nhân sự theo những tính năng một cách nhanhnhất. Đặc biệt so với ngành Thủy Sản do u cầu đặc trưng của cơng việc là sản xuất theo mùa vụnên số lượng cơng nhân thời vụ cao, hệ quản lý nhân sự tương hỗ cho việc tái tuyển dụng nhân sự khicần thiết dựa trên báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích hiệu suất, thành tích cũng như hiệu suất cao đạt được ở kỳ sảnxuất trước. Hệ thống quản lý nhân sự atsoft. HRM cung ứng những loại báo biểu đa dạng và phong phú : – In list nhân viên cấp dưới cơng ty ( theo phòng ban / bộ phận / tổng thể ). – In lý lịch trích ngang. In hồ sơ lý lịch rất đầy đủ của nhân viên cấp dưới ( có cả hình ảnh ). – Báo cáo thống kê lao động ( theo trình độ, theo chức vụ, theo độ tuổi, theo mức lương, theo tơngiáo, cơng đồn … ). Báo cáo về q trình thao tác, q trình học tập, khen thưởng, kỷ luật, … – In những báo cáo giải trình sổ lao động theo từng tháng, q, năm. In hợp đồng lao động. v.v.. B. Hệ quản lý thời hạn và chấm cơng atsoft. TAM : có tính năng quản lý giờ cơng đúng mực, hạnchế tiêu tốn lãng phí thời hạn thao tác nhằm mục đích nâng cao hiệu suất, giúp quản lý tốt nhất quỹ thời hạn củadoanh nghiệp, góp thêm phần nâng kỉ luật lao động ở người lao động, bảo vệ cơng bằng và chính xáctrong việc chấm cơng và tính lương cho người lao động, đưa ra những báo biểu cụ thể về bảng chấmDanh mụcPhòng ban PB, CH, TO, … Quan hệ gia đìnhXuất -> ExcelQuá trình học tậpHồ sơ nhân viênHRM ( Nhân sự ) ReportDanh mụcChuyền XưởngPB, CH, TO, … Danh mục Vắngmặt, … Quá trình Làm việcQuá trình Khen thưởngQuá trình kỷ luậtQuá trình Hợp đồngDanh sách vắng mặtDanh sách tai nạnDanh sách khác, … Chuyên mônTuyển dụngcơng ngày, chấm cơng tháng, list vắng mặt, tăng ca, update và hiệu chỉnh tài liệu nhanhchóng và đúng mực … cho phép tích hợp với hệ quản lý tiền lương atsoft. PM tự động hóa tính lương chonhân viên. Sơ đồ sau cho thấy mơ hình hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chấm cơng : C. Hệ quản lý tiền lương atsoft. PM : kết hợp số liệu của hệ quản lý nhân sự cùng với tài liệu củachương trình chấm cơng tích hợp những yếu tố BHXH, BHYT, khen thưởng, trợ cấp … tương hỗ kế tốntheo dõi và tính tốn bảng lương chi tiết cụ thể theo từng bộ phận, từng phân xưởng và từng nhân viênĐăng kýtăng caChuyển đổichủ nhậtQui đònhcác ngàylễ, CNQui đònh ýnghóa cácphím chứcnăng trênmáy chấmcôngDữ liệuĐK tăngcaDữ liệuCN trongthángDữ liệu từmáy chầmcông ( HST ) Các hệ sốchấm công ( cho setup ) Dữ liệu ĐK vắngmặt, thai sản, tai nạn thương tâm, … ( lấy từ HRMS ? ) Đònh nghóacác loại caChấm công từ máy ( chấm công ngày ) BẢNG CHẤMCÔNG NGÀYHiệu chỉnh bảng côngngàyTính toán số giờ OT thựctếIMPORT tài liệu chấmcông ngày ( nếu máy hư ) Tạo bảng công thángQui đònh số ngày côngtrong thángQui đònh về kỳ lươngCập nhật những DL : quétthiếu, đi trễ, về sớm, vắngkhông phép, vắng cóphép, … BẢNG CHẤMCÔNG THÁNGHiệu chỉnh bảng côngthángIMPORT tài liệu chấmcông thángCập nhật những DL liênquan : OT lũy tiến, đánhgiá cần mẫn, … Các qui đònh về OT, chịu khó, … Report ChấmCôngtheo kỳ hoặc theo tháng, có năng lực tùy biến theo yên cầu cơng việc đơn cử như tính lương theotừng cá thể, từng bộ phận, từng phân xưởng … theo kỳ hoặc theo tháng … đồng thời phối hợp vớicác yếu tố khen thưởng, trợ cấp để đưa ra bảng lương đúng mực, không thiếu. IV. Các dịch vụ tương hỗ – tư vấn – chăm nom người mua : Để ngày càng nâng cao tên thương hiệu và uy tín, Cơng ty Tin Học A.T ln thực thi theophương châm đặt chất lượng loại sản phẩm và dịch vụ lên số 1. Chính vì thế song song với việcxây dựng những giải pháp ứng dụng quản lý chúng tơi ln chú trọng đến việc điều tra và nghiên cứu nghiệp vụchun mơn, tích hợp thực thi tư vấn những tiến trình quản lý cho những doanh nghiệp. Một giải phápquản lý tốt cần phải đi kèm với những dịch vụ tương hỗ chu đáo, hướng dẫn sử dụng và xử lý cácsự cố phát sinh một cách nhanh gọn đồng thời phải nghiên cứu và điều tra tư vấn đưa ra giải pháp hợp lýnhất với từng điều kiện kèm theo riêng không liên quan gì đến nhau của mỗi doanh nghiệp. Đối với nhiệm vụ riêng không liên quan gì đến nhau của ngành Thủy Sản là dựa trên nghiên cứu và phân tích đầu ra để tính tốnđầu vào và sản xuất theo mùa vụ nên việc quản lý nhân lực dựa trên những báo cáo giải trình hiệu suất cũngnhư hiệu suất cao cơng việc ở mùa vụ trước là rất thiết yếu. Và cũng vì đặc thù mùa vụ nên việc quảnlý nhân sự phải triển khai nhanh gọn, đúng mực ngay từ khi mở màn mùa vụ tuy nhiên nếu sửDữ liệucôngchi tiết ( tháng ) Các hệsố tínhlương ( chosetup ) Qui đònhthuế thunhậpCác loạiphụ cấp ( + ) Cáckhoảncộng ( + ) Cáckhoảnkhấu trừ ( + ) Qui đònhvềlươngQui đònhngày cácngàycôngTính lươngHiệu chỉnh lươngBẢNGLƯƠNGImport một số ít tài liệu cầnthiết khácCập nhật một sốdữ liệu cần thiếtThưởng, phép, trợcấp thôi việc, … Mô hình hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống Tính LươngDữ liệu ĐK vắngmặt, thai sản, tai nạn thương tâm, … ( lấy từ HRMS ? ) Report LươngReport Liênquandụng giải pháp chấm công thủ công minh tay hoặc bằng máy chấm công giấy sẽ tiêu tốn lãng phí nhânlực, thời hạn, không mang tính khách quan và quan trọng nhất là không có cơ sở chứng minh và khẳng định việcđáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế để tạo uy tín, tên thương hiệu cũng như thuận tiện trong việc xuất nhậpkhẩu với những đối tác chiến lược quốc tế. Chính cho nên vì thế việc vận dụng mạng lưới hệ thống quản lý tự động hóa là yếu tố cầnthiết so với ngành Thủy Sản tuy nhiên giải pháp này gắn liền với việc biến hóa công nghệ, nângcao trình độ nhận thức và ý thức kỷ luật ở người lao động hơn và một vài yếu tố khách quan kháckhiến việc ứng dụng giải pháp gặp nhiều khó khăn vất vả. Công ty Tin Học A.T đã điều tra và nghiên cứu đưa rađược nhiều giải pháp xử lý tổng thể những yếu tố trên ví dụ như một trong những quan ngại của cácdoanh nghiệp ngành Thủy Sản chính là chính sách bh, dịch vụ hậu mãi và chăm nom khách hàngcó thể nhanh gọn và mang tính kịp thời không chính bới thường những doanh nghiệp Thủy Sản tậptrung tại những tỉnh thành gần nguồn nguyên vật liệu thủy hải sản trong khi những nhà sản xuất giải phápCNTT thường ở thành phố Hồ Chí Minh …. Theo chúng tôi đây là giải pháp hoàn toàn có thể tương hỗ đắc lực cho việc huấn luyện và đào tạo và quản trị nguồn nhânlực, Giao hàng tốt quy trình hoạt động giải trí của mọi doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. Hệ thống cóthể thêm hoặc bớt những tính năng để tương thích với nhu yếu việc làm trong thực tiễn của từng doanh nghiệp. V. Chính sách chất lượng của công ty : Sự sống sót và tăng trưởng của Công ty TIN HỌC A.T luôn luôn gắn liền với những tiềm năng sau : 1 ) Cung cấp những mẫu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và kèm theo những dịch vụ tương hỗ, hậumãi đúng lúc và hiệu suất cao. 2 ) Không ngừng nâng cấp cải tiến loại sản phẩm và dịch vụ để ship hàng người mua tốt hơn. 3 ) Đáp ứng những nhu yếu của khách hàngKhẩu hiệu chất lượng của chúng tôi là : “ Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả ” ————————– Vì quyền hạn của người mua và sự tăng trưởng của mình, Công ty TIN HỌC A.T cam kết thựchiện chính sách Bảo hành, hậu mãi, tư vấn và chăm nom người mua chu đáo. Giúp quy trình ứng dụngCông nghệ thông tin trong quản lý quản lý của Quý khách hàng đạt hiệu suất cao cao. Xin vui mừng liên hệ điện thoại thông minh số : ( 08 ) 893 0714 – 804 0367 hoặc email : atsoft@hcm.vnn.vn, chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị tư vấn, giải đáp và phân phối thông tin cụ thể cho Quý doanh nghiệp .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments