Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán – Wikipedia tiếng Việt

Bài này nêu lên 1 số ít ứng dụng tiêu biểu vượt trội của những linh phụ kiện tích hợp mạch rắn – Mạch khuếch đại thuật toán. Trong bài có sử dụng những sơ đồ đơn giản hóa, và người đọc nên quan tâm rằng nhiều cụ thể như tên của linh phụ kiện, số thứ tự chân ra và nguồn cung ứng không được biểu lộ trong hình .Các điện trở sử dụng trong những sơ đồ thường được ghi nhận giá trị trên đơn vị chức năng là kΩ. Các điện trở có dải < 1 kΩ hoàn toàn có thể gây ra dòng điện quá mức và có năng lực phá hỏng linh phụ kiện. Các điện trở có dải > 1 MΩ hoàn toàn có thể gây ra những tạp âm nhiệt và làm cho mạch quản lý và vận hành kém không thay đổi ứng với dòng định thiên nguồn vào .

Ghi chú: Một điều quan trọng cần lưu ý là các công thức dưới đây giả định rằng chúng ta sử dụng các mạch khuếch đại thuật toán lý tưởng. Điều đó có nghĩa là khi thiết kế thực tế các mạch này cần phải tham khảo thêm một số tài liệu chi tiết khác.

Ứng dụng mạch tuyến tính[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch khuếch đại vi sai[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch khuếch đại vi sai

Mạch điện này dùng để tìm ra hiệu số, hoặc sai số giữa 2 điện áp mà mỗi điện áp hoàn toàn có thể được nhân với một vài hằng số nào đó. Các hằng số này xác lập nhờ những điện trở .

Thuật ngữ “Mạch khuếch đại vi sai” không được nhầm lẫn với thuật ngữ “Mạch vi phân” cũng trong bài này.

V o u t = V 2 ( ( R f + R 1 ) R g ( R g + R 2 ) R 1 ) − V 1 ( R f R 1 ) { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = V_ { 2 } \ left ( { \ left ( R_ { \ mathrm { f } } + R_ { 1 } \ right ) R_ { \ mathrm { g } } \ over \ left ( R_ { \ mathrm { g } } + R_ { 2 } \ right ) R_ { 1 } } \ right ) – V_ { 1 } \ left ( { R_ { \ mathrm { f } } \ over R_ { 1 } } \ right ) }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=V_{2}\left({\left(R_{\mathrm {f} }+R_{1}\right)R_{\mathrm {g} } \over \left(R_{\mathrm {g} }+R_{2}\right)R_{1}}\right)-V_{1}\left({R_{\mathrm {f} } \over R_{1}}\right)}
 • Tổng trở vi sai Z i n { \ displaystyle Z_ { \ mathrm { in } } }{\displaystyle Z_{\mathrm {in} }}R 1 + R 2 { \ displaystyle R_ { 1 } + R_ { 2 } }{\displaystyle R_{1}+R_{2}}

Hệ số khuếch đại vi sai[sửa|sửa mã nguồn]

Nếu

R

1

=

R

2

{\displaystyle R_{1}=R_{2}}

{\displaystyle R_{1}=R_{2}}

R

f

=

R

g

{\displaystyle R_{\mathrm {f} }=R_{\mathrm {g} }}

{\displaystyle R_{\mathrm {f} }=R_{\mathrm {g} }},

V o u t = A ( V 2 − V 1 ) { \ displaystyle V \ mathrm { out } = A ( V_ { \ mathrm { 2 } } – V_ { \ mathrm { 1 } } ) }{\displaystyle V\mathrm {out} =A(V_{\mathrm {2} }-V_{\mathrm {1} })}A = R f / R 1 { \ displaystyle A = R_ { \ mathrm { f } } / R_ { \ mathrm { 1 } } }{\displaystyle A=R_{\mathrm {f} }/R_{\mathrm {1} }}

Mạch khuếch đại hòn đảo[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch khuếch đại hòn đảoDùng để đổi dấu và khuếch đại một điện áp ( nhân với một số âm )

V o u t = − V i n ( R f / R i n ) { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = – V_ { \ mathrm { in } } ( R_ { \ mathrm { f } } / R_ { \ mathrm { in } } ) \ ! \ }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=-V_{\mathrm {in} }(R_{\mathrm {f} }/R_{\mathrm {in} })\!\ }
 • Z i n = R i n { \ displaystyle Z_ { \ mathrm { in } } = R_ { \ mathrm { in } } }{\displaystyle Z_{\mathrm {in} }=R_{\mathrm {in} }}V − { \ displaystyle V_ { – } }{\displaystyle V_{-}}
 • Một điện trở thứ ba, có trị số R f ‖ R i n = R f R i n / ( R f + R i n ) { \ displaystyle R_ { \ mathrm { f } } \ | R_ { \ mathrm { in } } = R_ { \ mathrm { f } } R_ { \ mathrm { in } } / ( R_ { \ mathrm { f } } + R_ { \ mathrm { in } } ) }{\displaystyle R_{\mathrm {f} }\|R_{\mathrm {in} }=R_{\mathrm {f} }R_{\mathrm {in} }/(R_{\mathrm {f} }+R_{\mathrm {in} })}

Mạch khuếch đại không hòn đảo[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch khuếch đại không hòn đảoDùng để khuếch đại một điện áp ( nhân với một hằng số lớn hơn 1 )

V o u t = V i n ( 1 + R 2 R 1 ) { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = V_ { \ mathrm { in } } \ left ( 1 + { R_ { 2 } \ over R_ { 1 } } \ right ) }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=V_{\mathrm {in} }\left(1+{R_{2} \over R_{1}}\right)}
 • Z i n = ∞ { \ displaystyle Z_ { \ mathrm { in } } = \ infty }{\displaystyle Z_{\mathrm {in} }=\infty }
 • Một điện trở thứ ba, có giá trị bằng R f ‖ R i n { \ displaystyle R_ { \ mathrm { f } } \ | R_ { \ mathrm { in } } }{\displaystyle R_{\mathrm {f} }\|R_{\mathrm {in} }}V i n { \ displaystyle V_ { \ mathrm { in } } }{\displaystyle V_{\mathrm {in} }}

Mạch đệm điện áp[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch theo điện ápĐược sử dụng như một bộ khuếch đại đệm, để số lượng giới hạn những ảnh hưởng tác động của tải hay để phối hợp tổng trở ( nối giữa một linh phụ kiện có tổng trở nguồn lớn với một linh phụ kiện khác có tổng trở vào thấp ). Do có hồi tiếp âm sâu, mạch này có khuynh hướng không không thay đổi khi tải có tính dung cao. Điều này hoàn toàn có thể ngăn ngừa bằng cách nối với tải qua 1 điện trở .

V o u t = V i n { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = V_ { \ mathrm { in } } \ ! \ }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=V_{\mathrm {in} }\!\ }
 • Z i n = ∞ { \ displaystyle Z_ { \ mathrm { in } } = \ infty }

Mạch khuếch đại cộng hòn đảo[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch khuếch đại tổngMach được sử dụng để làm phép cộng 1 số ít tín hiệu điện áp

V o u t = − R f ( V 1 R 1 + V 2 R 2 + ⋯ + V n R n ) { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = – R_ { \ mathrm { f } } \ left ( { V_ { 1 } \ over R_ { 1 } } + { V_ { 2 } \ over R_ { 2 } } + \ cdots + { V_ { n } \ over R_ { n } } \ right ) }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=-R_{\mathrm {f} }\left({V_{1} \over R_{1}}+{V_{2} \over R_{2}}+\cdots +{V_{n} \over R_{n}}\right)}
 • nếu R 1 = R 2 = ⋯ = R n { \ displaystyle R_ { 1 } = R_ { 2 } = \ cdots = R_ { n } }{\displaystyle R_{1}=R_{2}=\cdots =R_{n}}R f { \ displaystyle R_ { \ mathrm { f } } }{\displaystyle R_{\mathrm {f} }}
V o u t = − ( R f R 1 ) ( V 1 + V 2 + ⋯ + V n ) { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = – \ left ( { R_ { \ mathrm { f } } \ over R_ { 1 } } \ right ) ( V_ { 1 } + V_ { 2 } + \ cdots + V_ { n } ) \ ! \ }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=-\left({R_{\mathrm {f} } \over R_{1}}\right)(V_{1}+V_{2}+\cdots +V_{n})\!\ }
 • Nếu R 1 = R 2 = ⋯ = R n = R f { \ displaystyle R_ { 1 } = R_ { 2 } = \ cdots = R_ { n } = R_ { \ mathrm { f } } }{\displaystyle R_{1}=R_{2}=\cdots =R_{n}=R_{\mathrm {f} }}
V o u t = − ( V 1 + V 2 + ⋯ + V n ) { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = – ( V_ { 1 } + V_ { 2 } + \ cdots + V_ { n } ) \ ! \ }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=-(V_{1}+V_{2}+\cdots +V_{n})\!\ }
 • Ngõ ra sẽ đổi dấu
 • Tổng trở đầu vào Z n = R n { \ displaystyle Z_ { n } = R_ { n } }{\displaystyle Z_{n}=R_{n}}V − { \ displaystyle V_ { – } }

Mạch tích phân[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch tích phânMạch này dùng để tích phân ( có hòn đảo dấu ) một tín hiệu theo thời hạn .

V o u t = ∫ 0 t − V i n R C d t + V i n i t i a l { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } = \ int _ { 0 } ^ { t } – { V_ { \ mathrm { in } } \ over RC } \, dt + V_ { \ mathrm { initial } } }{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=\int _{0}^{t}-{V_{\mathrm {in} } \over RC}\,dt+V_{\mathrm {initial} }}

(Trong đó,

V

i
n

{\displaystyle V_{\mathrm {in} }}

V

o
u
t

{\displaystyle V_{\mathrm {out} }}

{\displaystyle V_{\mathrm {out} }} là các hàm số theo thời gian,

V

i
n
i
t
i
a
l

{\displaystyle V_{\mathrm {initial} }}

{\displaystyle V_{\mathrm {initial} }} là điện áp ngõ ra của mạch tích phân tại thời điểm t = 0.)

 • Lưu ý rằng cấu trúc của mạch này cũng được xem là mạch lọc thông thấp, một dạng của mạch lọc tích cực.

Mạch vi phân[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch vi phânMạch này để lấy vi phân ( có hòn đảo dấu ) một tín hiệu theo thời hạn .

Thuật ngữ “Mạch vi phân” tránh không nên nhầm lẫn với “mạch khuếch đại vi sai”, cũng trong trang này.

V

o
u
t

=

R
C

(

d

V

i
n

d
t

)

{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=-RC\left({dV_{\mathrm {in} } \over dt}\right)}

{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=-RC\left({dV_{\mathrm {in} } \over dt}\right)}

( Trong đó, V i n { \ displaystyle V_ { \ mathrm { in } } } và V o u t { \ displaystyle V_ { \ mathrm { out } } } là những hàm số theo thời hạn )

 • Lưu ý rằng cấu trúc của mạch này có thể xem như một mạch lọc thông thường, một dạng của mạch lọc tích cực.

Mạch so sánh[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch so sánhMạch này để so sánh hai tín hiệu điện áp, và sẽ chuyển mạch ngõ ra để hiển thị mạch nào có điện áp cao hơn .

 • V

  o
  u
  t

  =

  {

  V

  S
  +

  V

  1

  >

  V

  2

  V

  S

  V

  1

  V_{2}\\V_{\mathrm {S-} }&V_{1}{\displaystyle V_{\mathrm {out} }=\left\{{\begin{matrix}V_{\mathrm {S+} }&V_{1}>V_{2}\\V_{\mathrm {S-} }&V_{1}<V_{2}\end{matrix}}\right.}

(Trong đó

V

s

{\displaystyle V_{\mathrm {s} }}

{\displaystyle V_{\mathrm {s} }} là điện áp nguồn, và mach sẽ được cấp nguồn từ

+

V

s

{\displaystyle +V_{\mathrm {s} }}

{\displaystyle +V_{\mathrm {s} }}

V

s

{\displaystyle -V_{\mathrm {s} }}

{\displaystyle -V_{\mathrm {s} }}.)

Mạch khuếch đại thống kê giám sát[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch khuếch đại đo lường

Người ta tích hợp những đặc tính tổng trở vào rất cao, độ suy giảm tín hiệu đồng pha cao, điện áp bù đầu vào thấp và những đặc tính khác để phong cách thiết kế mạch giám sát đúng chuẩn, độ nhiễu thấp .

 • Mạch này được thiết lập bằng cách thêm một mạch khuếch đại không đảo, đệm vào mỗi đầu vào của mạch khuếch đại vi sai để tăng tổng trở vào.

Mạch quy đổi kiểu Schmitt ( Schmitt trigger )[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch giả lập cuộn cảm[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch phát hiện mức không[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch biến hóa tổng trở âm[sửa|sửa mã nguồn]

Các ứng dụng phi tuyến[sửa|sửa mã nguồn]

Mạch chỉnh lưu đúng chuẩn[sửa|sửa mã nguồn]

Mach khuếch đại đầu ra Lô-ga[sửa|sửa mã nguồn]

Các ứng dụng khác[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments