thong bao nang cap ung dung doc ho so thue itaxviewer

thong bao nang cap ung dung doc ho so thue itaxviewer

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.46 KB, 2 trang )

Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0,
iTaxViewer 1.4.0
V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày
28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã
hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.5.0, ứng
dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)
phiên bản 1.4.0, cụ thể như sau:
1. Nâng cấp các chức năng kê khai trên iHTKK:
– Kiểm tra các điều kiện bước 1 ngay trên ứng dụng iHTKK:
+

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cảnh báo lỗi ngay trên màn hình kê khai

+

Nếu hồ sơ hợp lệ: Ký và nộp hồ sơ thành công

– Gửi thông báo bước 1 về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế mẫu 01-1/TB-TĐT vào địa
chỉ thư điện tử của NNT trong vòng 15 phút kể từ khi NNT ký và nộp tờ khai thành
công.
– Gửi thông báo bước 2 về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế mẫu 01-2/TB-TĐT vào địa
chỉ thư điện tử của NNT trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận NNT ký và nộp
tờ khai thành công.
– Cho phép NNT nộp lại tờ khai nếu nhận được thông báo bước 2 về việc không chấp
nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT.
– Hiển thị trạng thái xử lý tờ khai tại chức năng tra cứu tờ khai.
+

NNT ký nộp thành công tờ khai: Trạng thái là “Hồ sơ khai thuế (HSKT) đã

được cơ quan thuế tiếp nhận”
+

NNT nhận được thông báo bước 2 thành công: Trạng thái là “Cơ quan thuế

chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT”;
+

NNT nhận được thông báo bước 2 không thành công: Trạng thái là “Cơ quan

thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT”
2. Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK:

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

– Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
– Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-TĐT của thông tư
110/2015/TT-BTC;
– Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-TĐT của thông tư 110/2015/TT-BTC;
– Gửi thông báo về kết quả đăng ký theo mẫu số 03/TB-TĐT của thông tư
110/2015/TT-BTC.
3. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của
ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0;
Bắt đầu từ ngày 2/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội
dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại
ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

– Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử
dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
+

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0: Thực hiện kê khai hoặc tải

bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong
quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các
số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ
quan Thuế cung cấp.

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

NNT ký nộp thành công xuất sắc tờ khai : Trạng thái là “ Hồ sơ khai thuế ( HSKT ) đãđược cơ quan thuế tiếp đón ” NNT nhận được thông tin bước 2 thành công xuất sắc : Trạng thái là “ Cơ quan thuếchấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT ” ; NNT nhận được thông tin bước 2 không thành công xuất sắc : Trạng thái là “ Cơ quanthuế không gật đầu hồ sơ khai thuế điện tử của NNT ” 2. Nâng cấp những tính năng ĐK sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK : VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu không lấy phí – Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01 / ĐK-TĐT của thông tư 110 / năm ngoái / TT-BTC ; – Đăng ký đổi khác thông tin theo mẫu số 02 / ĐK-TĐT của thông tư110 / năm ngoái / TT-BTC ; – Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03 / ĐK-TĐT của thông tư 110 / năm ngoái / TT-BTC ; – Gửi thông tin về tác dụng ĐK theo mẫu số 03 / TB-TĐT của thông tư110 / năm ngoái / TT-BTC. 3. Nâng cấp những công dụng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer : Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 cung ứng những nội dung tăng cấp củaứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0 ; Bắt đầu từ ngày 2/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nộidung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai tạiứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho những phiên bản trước đây. – Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sửdụng ứng dụng tại địa chỉ sau : Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 : Thực hiện kê khai hoặc tảibộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vnHoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung ứng và tương hỗ trongquá trình thiết lập, sử dụng. Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai, cá thể nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo cácsố điện thoại cảm ứng, hộp thư điện tử tương hỗ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơquan Thuế phân phối. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu không tính tiền

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments