[Update] Phần mềm Itaxviewer 1.7.6 mới nhất 03

Mục lục nội dung

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.6 tự động cập nhật

THÔNG BÁO

Hiện nay, để xem hồ sơ thuế theo định dạng mẫu biểu theo pháp luật, người nộp thuế tải và thiết lập dụng ứng dụng tương hỗ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ). Do đó, khi Cơ quan Thuế tăng cấp phiên bản ứng dụng iTaxViewer, người nộp thuế cần update ứng dụng trên máy trạm để việc xem hồ sơ được đúng chuẩn. Để tương hỗ người nộp thuế được tự động hóa cảnh báo nhắc nhở update ứng dụng, Tổng cục Thuế đã tăng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.7.6 như sau :Đối với phiên bản ứng dụng iTaviewer từ phiên bản 1.7.6, khi người nộp thuế mở ứng dụng và máy trạm có liên kết internet, mạng lưới hệ thống tự động hóa kiểm tra và so sánh với phiên bản mới nhất trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp phiên bản trên máy trạm của người nộp thuế chưa được update, ứng dụng sẽ tự động hóa cảnh báo nhắc nhở cho người nộp thuế lựa chọn update .

Người nộp thuế tải ứng dụng Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý để được hỗ trợ.

Bạn đang đọc: [Update] Phần mềm Itaxviewer 1.7.6 mới nhất 03

Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer

THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK 4.5.7, iTaxViewer 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp ( eTax ) phiên bản 1.9.0 ; Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá thể ( iCaNhan ) phiên bản 3.0.4 ; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) phiên bản 4.5.7 ; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.7.5 cung ứng Nghị định số 52/2021 / NĐ-CP ngày 19/5/2021 của nhà nước về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 và Thông tư số 03/2021 / TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, đơn cử như sau :GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

1. Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

– Ứng dụng eTax, iCaNhan:

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Cổng DVCQG.

– Ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) bổ trợ kê khai mẫu biểu Giấy ý kiến đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất : Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo giải trình từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu .

2. Nâng cấp các ứng dụng đối với mẫu tờ khai số 03/TNDN đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC

– Ứng dụng eTax, HTKK: Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ kỳ kê khai năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer hỗ trợ xem các hồ sơ thuế theo các phiên bản ứng dụng mới

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7 .Từ ngày 25/05/2021, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông tin này thay cho những phiên bản trước kia .

Tải hướng dẫn sử dụng Doanh Nghiệp: Tại đây.
Tải hướng dẫn sử dụng Cá Nhân: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.
Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Hỗ trợ kê khai (HTKK); Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng yêu cầu của người sử dụng phân hệ Hỏi – Đáp:

– Cập nhật hạng mục loại câu hỏi .– Nâng cấp giao diện màn hình hiển thị tạo câu hỏi, tra cứu câu hỏi .– Nâng cấp tính năng ký điện tử lên câu hỏi trước khi gửi Cơ quan Thuế .

2. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK đáp ứng hoàn thuế điện tử:

– Nâng cấp Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01 / ĐNHT, đơn cử :+ Bổ sung thông tin dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, kiểm tra ràng buộc :i ) Nếu “ Đến kỳ đề xuất hoàn ” lớn hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021 : Bắt buộc nhập thông tin dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với loại hoàn thuế là “ Hoàn dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ” .ii ) Mỗi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được phép lập 01 giấy ý kiến đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01 / ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế .+ Cho phép nộp vãng lai Giấy ý kiến đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01 / ĐNHT .– Gửi “ Quyết định Về việc thanh toán giao dịch cho ngân hàng nhà nước thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị ngày càng tăng cho người quốc tế xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng nhà nước thương mại được hưởng ” cho NNT .– Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03 / TNDN : Cho phép kê khai những phụ lục thanh toán giao dịch link theo mẫu biểu nghị định 132 / 2020 / NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019 .

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer cung ứng những nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04 / NS và C1-05 / NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020 / TT-BTC .

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG BÁOV / v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 phân phối kê khai, gửi Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202 / năm trước / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chiêu thức lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhấtTổng cục Thuế thông tin tăng cấp những ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để tương hỗ người nộp thuế kê khai, gửi bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất năm đến cơ quan Thuế theo Thông tư số 202 / năm trước / TT-BTC hướng dẫn giải pháp lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất như sau :

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK)
Hỗ trợ kê khai, gửi bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó cập nhật các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
– Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.
– Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
+ Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

2. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:
– Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.3: Tại đây
– Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5: Tại đây
Từ ngày 26/03/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ), đơn cử như sau :– Sửa lỗi khi in tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN không hiển thị chữ ký số .– Sửa lỗi không xem được tờ khai bổ trợ của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN .– Sửa lỗi không hiển thị chỉ tiêu “ 17. Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá thanh toán giao dịch link ” trên phụ lục 01 – tin tức về quan hệ link và thanh toán giao dịch link theo Nghị định số 132 / 2020 / NĐ-CP của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03 / TNDN .– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.2 : Tại đâyMọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp ( eTax ), dành cho cá thể ( iCaNhan ) ; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) ; Ứng dụng tương hỗ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ), đơn cử như sau :

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN :+ Bổ sung “ Lựa chọn miễn thuế so với cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống ” .+ Nâng cấp tương hỗ tự động hóa tính những chỉ tiêu [ 14 ], chỉ tiêu [ 15 ], chỉ tiêu [ 38 ] trên bảng kê 05-1 / BK-QTT-TNCN .

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN :+ Bổ sung “ Lựa chọn miễn thuế so với cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống ” .+ Nâng cấp tương hỗ tự động hóa tính những chỉ tiêu [ 14 ], chỉ tiêu [ 15 ], chỉ tiêu [ 38 ] trên bảng kê 05-1 / BK-QTT-TNCN .– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02 / QTT-TNCN :+ Bổ sung cảnh báo nhắc nhở khi NNT kê khai chỉ tiêu [ 44 ] dưới 50.000 đồng .+ Cập nhật màn hình hiển thị xác lập cơ quan thuế quyết toán của cá thể .+ Bổ sung thông tin tại màn hình hiển thị gửi tờ khai thành công xuất sắc ( về nơi nộp hồ sơ QTT, nơi nộp tiền thuế ) và gửi thông tin vào địa chỉ thư điện tử của NNT so với trường hợp chỉ tiêu [ 44 ] trên tờ khai > 50.000 đồng .

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

3.1. Cập nhật công dụng kê khai tờ khai 02 / QTT-TNCN, 05 / QTT-TNCN phân phối Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP– Miễn thuế so với trường hợp cá thể có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá thể từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN :+ Bổ sung “ Lựa chọn miễn thuế so với cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống ” .+ Nâng cấp tương hỗ tự động hóa tính những chỉ tiêu [ 14 ], chỉ tiêu [ 15 ], chỉ tiêu [ 38 ] trên bảng kê 05-1 / BK-QTT-TNCN .– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02 / QTT-TNCN :+ Bổ sung cảnh báo nhắc nhở khi NNT kê khai chỉ tiêu [ 44 ] dưới 50.000 đồng .3.2. Cập nhật tên cơ quan thuế cung ứng Quyết định số 2357 / QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính– Chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc thường trực Cục Thuế tỉnh Kiên Giang3.3. Cập nhật tờ khai 02 / QTT-TNCN– Cập nhật lỗi tính sai chỉ tiêu [ 30 ] – Cho những người phụ thuộc vào được giảm trừ so với trường hợp kê khai vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời hạn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào không chỉ thuộc năm 2020 .3.4. Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá thể ( 02 / KK-TNCN )Cập nhật kiểm tra ràng buộc tại chỉ tiêu [ 25 ], [ 26 ] cung ứng Nghị quyết 954 / 2020 / UBTVQH14 so với kỳ tính thuế thuộc năm 2020+ Chỉ tiêu [ 25 ] – Giảm trừ cho bản thân : Số tiền giảm trừ cho bản thân là 11.000.000 / người / tháng+ Chỉ tiêu [ 26 ] – Giảm trừ cho người phụ thuộc vào : Số tiền giảm trừ cho người nhờ vào là 4.400.000 / người / tháng3.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( 03 / TNDN )– Cập nhật lỗi in tờ khai 03 / TNDN : Không hiển thị “ Mã số thuế ”, hiển thị sai “ Hình thức quan hệ link ” tại Mục I – Phụ lục tin tức về quan hệ link và thanh toán giao dịch link theo Nghị định 132 / 2020 / NĐ-CP3.6. Cập nhật tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng ( 04 / GTGT )– Cập nhật công dụng in tờ khai 04 / GTGT có tích chọn “ Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao ” thì hiển thị :+ Chỉ tiêu “ Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác ” hiển thị 10 % .+ Chỉ tiêu [ 29 ] hiển thị công thức là : [ 29 ] = [ 28 ] x 10 % .

4. Nâng cấp các chức năng trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.
Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK 4.5.3, iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: để cài đặt, sử dụng.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 phân phối Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều của Luật quản trị thuếTổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp ( eTax ), Ứng dụng tương hỗ xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu ( iTaxViewer ) phân phối Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Luật quản trị thuế, đơn cử như sau :1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp ( eTax )– Nâng cấp nộp nhiều tờ khai thuế GTGT ( mẫu số 01 / GTGT ) theo ngành nghề trong cùng kỳ tính thuế .– Nâng cấp nộp tờ khai thuế GTGT dành cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( mẫu số 02 / GTGT ) theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong cùng kỳ tính thuế .– Nâng cấp tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo giải pháp trực tiếp trên lệch giá ( mẫu số 04 / GTGT ) tương hỗ khai riêng so với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao .– Chặn kê khai những tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01 / PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021 .– Chặn kê khai những tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02 / PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021 .2. Nâng cấp những công dụng xem tờ khai trên ứng dụng iTaxViewer :Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0, HTKK phiên bản 4.5.2 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.8.6 .Từ ngày 20/02/2021, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thay cho những phiên bản trước đây– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.0 : Tại đây .– Tải ứng dụng HTKK 4.5.2 : Tại đây .Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ THÔNG BÁO nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

V / v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 phân phối sử dụng Chữ ký số mới của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA ( FastCA )Căn cứ giấy phép số 314 / GP-BTTTT ngày 21/07/2020 của Bộ tin tức và Truyền thông cấp phép cho Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA ( FastCA ) ( giấy phép có hiệu lực thực thi hiện hành từ 21/07/2020 đến hết ngày 20/07/2030 ) ;Theo ý kiến đề nghị của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA về việc tích hợp Chữ ký số vào thanh toán giao dịch điện tử trong thanh toán giao dịch Thuế điện tử ;Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã triển khai tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 phân phối nhu yếu đọc, xác định thông tin chữ ký số của nhà sản xuất Chữ ký số FASTCA .

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện khi có nhu cầu sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp FASTCA.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây
Trân trọng cảm ơn./.

TIN CŨThông báo nâng cấp ứng dụng ETAX

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7

Để tương hỗ doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên theo Thông tư số 93/2019 / TT-BTC ngày 31/12/2019 về sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 324 / năm nay / TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính lao lý mạng lưới hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã tăng cấp và tiến hành ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7 update hạng mục Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đơn cử như sau :1.1. Nâng cấp ứng dụng eTaxCập nhật hạng mục Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đơn cử như sau :– Bổ sung những loại thuế :+ Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường mẫu sản phẩm xăng E5 RON92 ( trừ etanol ) bán ra trong nước .+ Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên loại sản phẩm dầu mazut bán ra trong nước .+ Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên loại sản phẩm dầu nhờn bán ra trong nước .+ Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên loại sản phẩm mỡ nhờn bán ra trong nước .– Cho phép nhập “ Mức thuế ” của những loại thuế :+ Nhiên liệu bay sản xuất trong nước .+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước ( trừ etanol ) .+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước .+ Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước .+ Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường mẫu sản phẩm nguyên vật liệu bay bán ra trong nước .– Hết hiệu lực thực thi hiện hành loại thuế :+ Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường mẫu sản phẩm dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước .1.2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7- Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax nêu trên .Người nộp thuế tải bộ cài iTaxViewer Tại đây .Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .

TIN CŨ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEW 1.6.6

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6 với các nội dung như sau:
– Hệ thống hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt” trên ứng dụng eTax.

– Hệ thốnggửi thông tin Tiếp nhận so với Giấy ý kiến đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng tới địa chỉ thư điện tử của NNT .

– Hỗ trợ NNT tra cứu và tải Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (phiên bản iTaxViewer 1.6.6).
Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.4

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.7.9, iTaxViewer 1.6.4

Thực hiện Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xong việc tiến hành đảm nhiệm hồ sơ điện tử mẫu “ Giấy ý kiến đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ” ( mẫu theo Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP ), đơn cử như sau :– Hệ thống tương hỗ kê khai mẫu biểu “ Giấy ý kiến đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ” trên ứng dụng eTax ( doanh nghiệp, cá thể ) .– Gửi thông tin Tiếp nhận Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ( thông tin bước 01 ) vào địa chỉ thư điện tử của NNT .– Hỗ trợ NNT tải và xem Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ( phiên bản iTaxViewer 1.6.4 ) .Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây .Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.3

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.3 cung ứng những nội dung update tại mục 1 nêu trên .Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại : http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung ứng và tương hỗ trong quy trình setup, sử dụng .Từ 8 h ngày 02/03/2020, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 1.7.5, iTaxViewer phiên bản 1.6.3, HTKK phiên bản 4.3.1 thay cho những phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản trị có phần đầu của tên tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.2 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax, HTKK nêu trên .Từ ngày 08/02/2020, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.7.3, HTKK 4.3.0, iTaxViewer 1.6.2 thay cho những phiên bản trước kia .Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.1

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer cung ứng những nội dung tăng cấp của những ứng dụng nêu trên .Từ ngày 23/11/2019, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.2.4, iTaxViewer 1.6.1 thay cho những phiên bản trước kia .Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng những ứng dụng : Tại đâyMọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.8

Nâng cấp iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc tăng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 cung ứng Thông tư số 303 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhThực hiện Thông tư số 303 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản trị và sử dụng những loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xong tăng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.7.7 ; Ứng dụng Dịch Vụ Thương Mại thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.6.2 ; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) phiên bản 4.2.3 ; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.5.8, đơn cử như sau :

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3:

– Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.
– Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.
Từ ngày 17/10/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.7

Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp những ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.7.6 ; Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.6.1 ; Nộp thuế điện tử ( NTĐT ) phiên bản 3.3.4 ; Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.5.7 ; Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) phiên bản 4.2.2 cung ứng tiến hành những Quyết định số 1672 / QĐ-BTC, 1673 / QĐ-BTC, 1674 / QĐ-BTC, 1675 / QĐ-BTC, 1676 / QĐ-BTC, 1677 / QĐ-BTC, 1678 / QĐ-BTC, 1679 / QĐ-BTC, 1680 / QĐ-BTC, 1681 / QĐ-BTC, 1682 / QĐ-BTC, 1683 / QĐ-BTC, 1684 / QĐ-BTC, 1685 / QĐ-BTC, 1686 / QĐ-BTC, 1687 / QĐ-BTC, 1688 / QĐ-BTC, 1689 / QĐ-BTC, 1690 / QĐ-BTC, 1691 / QĐ-BTC, 1692 / QĐ-BTC, 1693 / QĐ-BTC, 1694 / QĐ-BTC, 1695 / QĐ-BTC, 1696 / QĐ-BTC, 1697 / QĐ-BTC, 1698 / QĐ-BTC, 1699 / QĐ-BTC, 1700 / QĐ-BTC, 1671 / QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743 / QĐ-BTC, 1744 / QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 / QĐ-BTC, 1879 / QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908 / QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế thường trực 35 Cục Thuế những tỉnh / thành phố Bắc Giang, Bạc Liêu, TP Bắc Ninh, Bến Tre, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tỉnh Lào Cai, Tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Gia Lai. Nội dung đơn cử như sau :

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Cập nhật tên những Chi cục Thuế khu vực thường trực 35 Cục Thuế những tỉnh / thành phố trong những ứng dụng cụ thể : Tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 cung ứng những nội dung update tại mục 1 nêu trên .Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại : http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được phân phối và tương hỗ trong quy trình thiết lập, sử dụng .Từ 17 h ngày 04/10/2019 đến 8 h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc những Chi cục Thuế quản trị theo list tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào mạng lưới hệ thống Thương Mại Dịch Vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng ( những mạng lưới hệ thống có cảnh báo nhắc nhở không được cho phép đăng nhập ) để Giao hàng công tác hợp nhất những Chi cục Thuế .Từ 8 h ngày 07/10/2019, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho những phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản trị có phần đầu của tên tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 phân phối những nội dung update tại mục 1 nêu trên .Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại :, , và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được phân phối và tương hỗ trong quy trình thiết lập, sử dụng .Từ 17 h ngày 02/8/2019 đến 8 h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc những Chi cục Thuế quản trị theo list trên ( tại mục 1 ) sẽ không đăng nhập được vào mạng lưới hệ thống Thương Mại Dịch Vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng ( những mạng lưới hệ thống có cảnh báo nhắc nhở không được cho phép đăng nhập để ship hàng công tác hợp nhất những Chi cục Thuế ) .Bắt đầu từ 8 h ngày 05/8/2019, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.7.4, Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.5.7, Nộp thuế điện tử ( NTĐT ) phiên bản 3.3.3, Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.5.6, Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) phiên bản 4.2.0 thay cho những phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản trị có tên đầu tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.5

Thông báo từ Tổng cục Thuế

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụngứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, iTaxViewer 1.5.5, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9 thay cho những phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản trị có tên đầu tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với cơ quan thuế quản trị để được tương hỗ .

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4.

Thông báo từ Tổng cục Thuế

Thông báo mới nhất từ Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế ItaxViewer phiên bản 1.5.4 với các phần bổ sung như sau:
– Bổ sung các bộ báo cáo tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.
– Bổ sung bộ Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.
– Nâng cấp phiên bản iTaxViewer mới nhất phù hợp với các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Vì thế, kể từ ngày 1/3/2019 bắt buộc những tổ chức triển khai, cá thể sẽ sử dụng phiên bản iTaxViewer phiên bản 1.5.4 mới nhất thay cho những phiên bản trước kia .

ItaxViewer 1.5.4

Ứng dụng iTaxViewer 1.5.4 vừa được ra đời nhằm mục đích cung ứng những đổi khác trong phiên bản HTKK 4.1.1 và iHTKK 3.6.8 với việc Cập nhật tên những Chi cục Thuế thường trực Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong hạng mục cơ quan thuế .iTaxViewer vừa được tăng cấp lên phiên bản 1.5.4 nhằm mục đích phân phối nhu yếu đọc, xác định thông tin chữ ký số mới của nhà sản xuất EFY-CA – đây là dịch vụ xác nhận chữ ký số rất quan trọng với những cơ quan thuế. Với sự tăng cấp này, công tác làm việc thuế tại những cơ quan, doanh nghiệp sẽ được tương hỗ tốt hơn, đặc biệt quan trọng là việc đảm nhiệm những thông tin mới về thuế .Phiên bản iTaxViewer 1.4.5 mới nhất lúc bấy giờ tương hỗ cá thể, doanh nghiệp phân phối nội dung được update mới nhất trong phiên bản HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 bổ sung chức năng lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính những loại khác nhau như báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất và báo cáo giải trình kinh tế tài chính giữa niên độ theo thông tư số 49/2014 / TT-NHNN. Ngoài ra iTaxViewer 1.4.54 cũng bổ trợ nhu yếu xác lập “ Báo cáo kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán ” .

TẢI ỨNG DỤNG ITAXVIEWER MỚI NHẤT Ở ĐÂU?

Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi về phiên bản của phần mềm ItaxViewer trên trang, nếu quý khách không thao tác với các phiên bản cũ được, hãy truy cập vào link này, hoặc quý khách hãy bookmark hoặc lưu lại trang này. Để cập nhật phiên bản mới nhất, sớm nhất từ ITaxviewer trong năm 2020.

Tải iTaxViewer 1.7.6

Ngày 03/08/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.6 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.6 mới nhất ngày 03/08/2021:

 • Link trực tiếp: Từ Google Driver
 • Link phụ: iTaxViewer1.7.6.rar
 • Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.6

Tải iTaxViewer 1.7.5

Ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.5 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.5 mới nhất ngày 26/05/2021:

 • Link trực tiếp: Từ Google Driver
 • Link phụ: iTaxViewer1.7.5.rar
 • Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.5

Tải iTaxViewer 1.7.4

Ngày 19/04/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.4 mới nhất ngày 19/04/2021:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 7.4.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.7.4

Tải iTaxViewer 1.7.3

Ngày 26/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.3 mới nhất ngày 26/03/2021:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 7.3.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.7.3

Tải iTaxViewer 1.7.2

Ngày 23/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.2 mới nhất ngày 23/03/2021:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 7.2.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.7.2

Tải iTaxViewer 1.7.1

Ngày 16/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.1 mới nhất ngày 16/03/2021:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 7.1.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.7.1

Tải iTaxViewer 1.7.0

Ngày 20/02/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.0 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.7.0 mới nhất ngày 20/02/2021:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 7.0.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.7.0

Tải iTaxViewer 1.6.8

Ngày 08/01/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.8 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.8 mới nhất ngày 08/01/2021:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.8.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.8

Tải iTaxViewer 1.6.7

Ngày 16/10/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.7 mới nhất ngày 16/10/2020:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.7.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.7

Tải iTaxViewer 1.6.6

Ngày 25/09/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.6 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.6 mới nhất ngày 25/09/2020:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.6.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.6

Tải iTaxViewer 1.6.4

Ngày 16/04/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.4 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.4 mới nhất ngày 16/04/2020:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.4.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.4

Tải iTaxViewer 1.6.3

Ngày 02/03/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.3 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.3 mới nhất ngày 02/03/2020:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.3.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.3

Tải iTaxViewer 1.6.2

Ngày 08/02/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.2 mới nhất ngày 08/02/2020:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.2.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.2

Tải iTaxViewer 1.6.1

Ngày 23/11/2019, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.1 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.1 mới nhất ngày 23/11/2019:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 6.1.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.6.1

Tải iTaxViewer 1.5.8

Ngày 18/10/2019, Tổng Cục Thuế đưa thông tin update tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8 phiên bản mới nhất :

Link tải iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 18/10/2019:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 5.8.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.5.8

Tải iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5

Link tải iTaxViewer 1.5.5 mới nhất ngày 01/07/2019:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 5.5.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.5.5Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải iTaxViewer 1.5.4 mới nhất ngày 01/03/2019:

Link trực tiếp : Từ Google DriverLink phụ : iTaxViewer1. 5.4.rarLink tàng trữ : iTaxViewer 1.5.4Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2Link tải về : iTaxViewer 1.5.2Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1Link tải về : iTaxViewer 1.5.1Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0Link tải về : iTaxViewer 1.5.0Ngày 12-10-2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.9Link tải về : iTaxViewer 1.4.9– Ngày 15-5-2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.7 phân phối nhu yếu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM ( NewTel-CA )Link tải mới nhất : iTaxViewer 1.4.7– Ngày 06/05/2018 Tổng cục Thuế đã có thông tin tăng cấp ứng dụng tương hỗ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxviewer ) phiên bản 1.4.6– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK ) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.4.4 .Bắt đầu từ ngày 06/05/2018, khi lập tờ khai có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những tính năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax 1.4.4, iTaxViewer 1.4.6 thay cho những phiên bản trước kia .Link tải : iTaxViewer 1.4.6iTaxViewer 1.5.4 là phiên bản mới nhất ngày 01/03/2019 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của ứng dụng HTKK Tổng cục Thuế .

Nội dung nâng cấp phiên bản iTaxViewer 1.5.4:

Nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.5.4 phân phối những nội dung tăng cấp của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 4.1.6 .

Ứng dụng itaxviewer:

 • Hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Báo cáo hóa đơn.
 • Báo cáo tài chính.
 • Tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế.

Hướng dẫn sử dụng:

Phần mềm iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn thuần, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được .iTaxViewer giúp bạn đọc file *. xml được kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản mới và từ kê khai trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Sau khi setup iTaxViewer lên máy tính, để mở tờ khai *. xml thì bạn click đúp vào tệp tin *. xml, lúc này bạn hoàn toàn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ .Phiên bản đọc tờ khai thuế hiện tại rất dễ sử dụng và đã khắc phục được những lỗi của phiên bản trước đây, tương thích với ứng dụng HTKK và HTKK mới nhất. Do vậy, những bạn cần cập nhập phiên bản itaxviewer mới nhất lúc bấy giờ là 1.5.4 .

Phiên bản iTaxViewer mới khắc phục một số lỗi sau:

 • Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.
 • Hỗ trợ Interner explorer 11.
 • Đã view được tờ khai trên Window 10, Window 8 và Window 7.
 • Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.

ItaxViewer là gì?

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Khi bạn nộp báo cáo giải trình thuế trên trang Tổng cục Thuế Nước Ta, file định dạng đảm nhiệm là XML, do đó, máy tính của bạn bắt buộc phải setup ứng dụng để quy đổi và kiết xuất thành dạng này, nên ứng dụng iTaxViewer sẽ giúp bạn quy đổi file đuôi XML để bạn hoàn toàn có thể nộp trên trang thuế thành công xuất sắc .

Hỗ trợ file ứng dụng:

Folder hình ảnh phần thiết lập ItaxViewer 1.5.4

Bài viết liên quan:

 • Hướng dẫn cách cài đặt iTaxViewer 1.5.2
 • Nâng cấp phần mềm ItaxViewer 1.4.5

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ITaxViewer 1.5.4

Sau khi bạn tải ứng dụng Itaxviewer về, bạn cần giải nén trước khi setup .

itaxviewer phiên bản mới nhất

Lưu thư mục chứa file RAR cho dễ nhớ nhé .

Thực hiện cài đặt:

Click chuột phải vào file itaxviewer.rar chọn Extract Here để giải nén ứng dụng vừa tải về .

giải nén phần mềm itaxviewer

Sau khi giải nén ta được file iTaxViewer 1.5.4.exe. Bạn nhấp chuột phải vào file. exe chọn Run as administrator để chạy quyền Admin .

nhấn next để cài đặt

Chọn Next để triển khai thiết lập

chọn setup

Click Install mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa setup .

quá trình setup đang diễn ra

Quá trình thiết lập đang diễn ra. Lúc này, bạn hạn chế những thao tác trên máy tính nhé .

hoàn tất quá trình cài đặt itaxviewer

Bấm Finish để hoàn tất setup phiên bản mới nhất nhé .

giao diện itaxviewer

Đây là giao diện ứng dụng ItaxViewer phiên bản 1.5.4 vừa setup xong .

tải bản mới nhất file xml

phiên bản itaxviewer mới nhất

Chúc bạn thành công nhé!

Cập nhật các phiên bản cũ của ItaxViewer

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.5

iTaxViewer 1.4.5 là phiên bản mới nhất ngày 21/04/2018 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer tương hỗ đọc những tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo giải trình hóa đơn, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tờ khai tháng, quý, thông tin nộp thuế … Cách sử dụng rất đơn thuần, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được .

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewwer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 cung ứng những nội dung tăng cấp của những phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTaxTừ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho những phiên bản trước đây. Đáp ứng thông tư số 133 / năm nay / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính .

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.4.3

1. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

 • Bộ báo cáo tài chính (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

2. Bổ sung chức năng Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất và báo cáo giải trình kinh tế tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC gồm có :

 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

3. Nâng cấp tính năng Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo Quyết định số 15/2006 / QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006 – BTC, Quyết định số 16/2007 / QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008 / TT-BTC, Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC ( bộ BCTC năm ) bổ trợ nhu yếu xác lập “ Báo cáo kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán ”, trong đó có 04 nội dung quan điểm của đơn vị chức năng truy thuế kiểm toán gồm :

 • Ý kiến trái ngược.
 • Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến.
 • Ý kiến ngoại trừ.
 • Ý kiến chấp nhận toàn phần.

Như vậy, kể từ ngày 15/01/2018 khi kê khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp trên, người nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai đó .Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA phân phối thì cần tải iTaxviewer 1.4.3 về setup thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những ứng dụng tương quan như iHTKK, HTKK …

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế ( TCT ) tăng cấp dụng HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Phần mềm itaxviewer mới nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 nhằm mục đích phân phối nhu yếu sửa đổi, bổ trợ mục lục ngân sách theo Thông tư số 300 / năm nay / TT-BTC .

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1

Tổng cục Thuế đã hoàn thành xong tăng cấp ứng dụng tương hỗ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.4.1. Bắt đầu từ ngày 23/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 thay cho những phiên bản trước kia .

Tổng cục thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 như sau:

Theo Thông báo, Tổng cục Thuế đã triển khai xong tăng cấp ứng dụng tương hỗ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.4.1 .Người nộp thuế thực thi tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông tin Bước 2 Mẫu 01-2 / TB-TĐT được vừa đủ, đúng mực .

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.1

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0 ;Bắt đầu từ ngày 2/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho những phiên bản trước kia .Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau :+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 : Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tạiHoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung ứng và tương hỗ trong quy trình thiết lập, sử dụng .Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai, cá thể nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo những số điện thoại cảm ứng, hộp thư điện tử tương hỗ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung ứng .

Nâng cấp iTaxViewer 1.3.2

Ngày 27/9/2017, Thổng cục Thuế có Thông báo về việc tăng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ), Nộp thuế điện tử ( NTĐT ), ứng dụng iTaxViewer phân phối yêu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn ( SAFE – CA ). Cụ thể như sau :Ngày 07/09/2017, Bộ tin tức và Truyền thông cấp Giấy phép phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký số công cộng số 424 / GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn ( gọi tắt là SAFE-CA ). Giấy phép số 424 / GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021 .Ngày 22/9/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử vương quốc – Bộ tin tức và Truyền thông đã cấp chứng từ số mới cho cho nhà cung ứng SAFE-CA .Ngày 22/9/2017, Cục CNTT nhận được công văn số 17/2017 / CSAT ngày 22/9/2017 của Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn về việc gật đầu chứng từ số của SAFE-CA trong thanh toán giao dịch với dịch vụ công trực tuyến .Đáp ứng nhu yếu Người nộp thuế ( NNT ) sử dụng chữ ký số mới của nhà sản xuất SAFE-CA trong việc Kê khai, Nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thực thi tăng cấp ứng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ), Nộp thuế điện tử ( NTĐT ), ứng dụng iTaxViewer cung ứng nhu yếu đọc, xác định thông tin chữ ký số mới của SAFE-CA .Tổng cục Thuế thông tin để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do SAFE-CA cung ứng được biết và thực thi tải ứng dụng iTaxviewer 1.3.2 về setup, sử dụng. Tải tại đây .Tổng cục thuế đã tăng cấp ứng dụng tương hỗ đọc hồ sơ thuế XML ItaxViewer 1.3.0 đã sửa hết những lỗi còn sống sót. Bạn nào còn dùng ItaxViewer cũ ( được tải về và setup trước ngày 06/03/2017 ) thì nên tải lại bản mới ( kể cả đang là 1.3.0 cũng tải lại vì nó còn sống sót 1 số lỗi )Link tải về :Từ ngày 01/3/2017, người nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho những phiên bản trước đây. Người nộp thuế hoàn toàn có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng TẠI ĐÂY .Ngày 11/11/2016, Tổng cục Thuế ra Thông báo tăng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1– Tải bộ cài iTaxViewer 1.2.1 tạiNội dung tăng cấp ứng dụng iTaxviewer 1.3.0 – Đã tăng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc tăng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.3.0 .Theo đó, tăng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 phân phối tiến hành thử nghiệm phân phối dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo lao lý nhiệm vụ hiện hành, gồm có :

 • Đáp ứng Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
 • Đáp ứng Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.
 • Đáp ứng các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.
 • Đồng thời, nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.

Kể từ ngày 01/3/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho những phiên bản trước kia .

Nội dung nâng cấp phần mềm iTaxviewer 1.2.0

Tổng cục Thuế thông tin đã hoàn thành xong việc tăng cấp ứng dụng tương hỗ kê khai thuế ( HTKK ) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.2.0, phân phối nhu yếu nhiệm vụ :Đáp ứng Thông tư số 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú có thu nhập từ kinh doanh thương mại, hướng dẫn thực thi 1 số ít nội dung sửa đổi, bổ trợ về thuế thu nhập cá thể ; Bổ sung 1 số ít nhu yếu tương hỗ người nộp thuế ( NNT ) kê khai những tờ khai thuế GTGT, báo cáo giải trình hóa đơn phát hành kèm theo Thông tư số 26/2015 / TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và 1 số ít nội dung khác .

Nội dung nghiệp vụ chính thực hiện nâng cấp bao gồm:

18 mẫu tờ khai TNCN và những phụ lục pháp luật tại Thông tư số 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN so với cá thể cư trú có hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại …7 mẫu gồm tờ khai thuế GTGT và báo cáo giải trình hóa đơn pháp luật tại Thông tư số 26/2015 / TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản trị thuế .Một số nội dung khác : Bổ sung phụ lục 02 / PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03 / TNDN dùng cho doanh nghiệp Xổ sơ điện toán ; Sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01 / BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02 / BVMT ; Sửa bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người nhờ vào ( NPT ) so với trẻ nhỏ dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “ quyển số ” và cho nhập số định danh cá thể so với trẻ nhỏ ( nếu có ) .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments