Ứng dụng GIS trong quá trình quản lý và quy hoạch đô thị

Ứng dụng GIS trong quá trình quản lý và quy hoạch đô thị và môi trường tự nhiên như quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh tật. 

Ứng dụng GIS trong quá trình quản lý và phát triển đô thị

Khái niệm tài liệu GIS là gì ?

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – gọi tắt là GIS) được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong 10 năm lại đây. GIS ngày nay là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới.

Dữ liệu GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các cá nhân… đánh giá được hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế – xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền hình học (bản đồ) nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu đầu vào.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý

Cấu trúc tài liệu GIS gồm 2 phần cơ bản là tài liệu khoảng trống ( tài liệu map ) và tài liệu thuộc tính ( tài liệu phi khoảng trống ) .

GIS trong quản lý quy hoạch đô thị

Với những mạng lưới hệ thống thông tin khác và khiến cho GIS có khoanh vùng phạm vi ứng dụng rộng trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau ( nghiên cứu và phân tích những sự kiện, Dự kiến ảnh hưởng tác động và hoạch định kế hoạch ). GIS đóng vai trò như thể một công cụ tương hỗ quyết định hành động cho việc lập kế hoạch hoạt động giải trí .

Ứng dụng GIS trong quá trình quản lý và phát triển đô thị

Sự cần thiết của GIS phát triển ở nhiều quốc gia phát triển

Được nhiều nước trên quốc tế vận dụng từ nhiều thập kỷ qua. Những năm gần đây, khi mạng lưới hệ thống mạng internet tăng trưởng mạnh chính là thời cơ cho việc trao đổi thông tin mạng nhanh gọn bởi không bị hạn chế bởi về khoảng trống và thời hạn .

Việc giao diện hệ thống thông tin trên mạng được phát triển ở cấp độ cao với hệ thống ảnh vệ tinh viễn thám và công nghệ bản đồ số. Để phục vụ cho những quyết sách dù nhỏ hay lớn nếu các nhà lãnh đạo và quản lý có được đầy đủ thông tin chính xác và được phân tích kỹ lưỡng sẽ đảm bảo đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.

Tình hình ứng dụng trong quản lý và quy hoạch đô thị tại Việt Nam

Việc vận dụng hệt thống thông tin địa lý ở Nước Ta hiện được những ngành đã và đang tích cực vận dụng ví dụ như nghành tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, giao thông vận tải …
Các thông tin, số liệu toàn diện và tổng thể, đa ngành về những đô thị trên cả nước với mức độ chi tiết cụ thể đến những cấp được phân thành 3 mức :

  • dữ liệu cấp toàn đô thị
  • dữ liệu cấp phường/xã
  • dữ liệu chi tiết khu vực đô thị và các khu vực có vấn đề môi trường nghiêm trọng

Ứng dụng GIS trong quá trình quản lý và phát triển đô thị

Thực tế việc quản lý và định hướng phát triển GIS ở nước ta

Áp dụng GIS trong quản trị đô thị tức là phải có tính mạng lưới hệ thống và đồng điệu, việc vận dụng phải có những thể chế thống nhất và có chế tài vận dụng .

Thực tế khoảng 20 năm nay đã có sự phát triển của GIS, nhưng việc áp dụng thực sự hiệu quả đối với công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn rất bất cập và khó khăn.

Do đó, để nghị định và những thông tư hướng dẫn vận dụng GIS so với quản trị tăng trưởng đô thị đi vào đời sống yên cầu phải có nhiều chủ trương và chính sách đồng nhất như tăng cường năng lượng đồng điệu từ TW đến địa phương ; góp vốn đầu tư phần cứng và ứng dụng thích hợp ; thống nhất bộ chỉ số thông tin ; tích hợp thông tin ; update thông tin theo hàng quý và hàng năm ; duy trì chính sách góp vốn đầu tư cho công tác làm việc tăng cấp hàng năm ; trao đổi thông tin đa chiều đa cấp theo những tiềm năng quản trị đơn cử .

Nguồn: Tổng hợp

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments