Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.2, iTaxViewer 1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

    Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK ) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.4.4, ứng dụng eTax phiên bản 1.4.2, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung chuyên sâu ( TMS ) phiên bản 2.8, Ứng dụng nhận tờ khai mã vạch ( NTK_TMS ) phiên bản 2.5.4

>>Tải phần mềm HTKK 3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4
>> Nâng cấp phần mềm HTKK 4.0
 (Thí điểm áp dụng cho doanh nghiệp ở Thái Bình, Phú Thọ)

htkk 3.8.2

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

    Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới Cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)  phiên bản 2.8. Để triển khai đồng bộ, Tổng cục Thuế thông báo triển khai nâng cấp các ứng dụng trên, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch và nội dung nâng cấp
  Kế hoạch nâng cấp:Tổng cục nâng cấp trong khoảng thời gian từ 9h ngày 23/3/2018 đến trước 11h00 ngày 23/3/2018
   – Ứng dụng iHTKK, iTaxViewer trên hệ thống website tại đây
   – Ứng dụng eTax tại đây
   – Ứng dụng HTKK

>> Nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kế khai HTKK v3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4

Lưu ý:
    Bắt đầu từ ngày 23/3/2018 (sau thời điểm nâng cấp), khi lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và các tờ khai có phụ lục phân bổ gồm mẫu 03/TNDN, 01/GTGT, 01/TTĐB, 01/TĐ-GTGT, 01/TĐ-TAIN, 03A/TĐ-TAIN, 03/LNCL-XSĐT  có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, Cơ quan Thuế hướng dẫn tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng (HTKK) phiên bản  3.8.2, iHTKK 3.6.2, iTaxViewer 1.4.4, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.
    Sau khi các ứng dụng đã được nâng cấp Cơ quan Thuế có thể tiếp nhận các mẫu Báo cáo tài chính bằng phương thức điện tử theo mẫu mới quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC. Hiện tại Tổng cục Thuế chỉ nâng cấp nội dung tiếp nhận BCTC theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC bằng hình thức điện tử do vậy đối với Báo cáo tài chính  theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC gửi bằng hình thức mã vạch hai chiều hoặc bằng văn bản giấy đề nghị Cục Thuế kiểm tra thông tin để tiếp nhận theo quy định và quét mã vạch/nhập vào ứng dụng khi có thông báo nâng cấp  ứng dụng BCTC và ứng dụng NTK_TMS đáp ứng nhận mẫu BCTC theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC trong thời gian tới (Ứng dụng NTK_TMS phiên bản 2.5.4 này chỉ đáp ứng nâng cấp các mẫu 03/TNDN, 01/GTGT, 01/TTĐB, 01/TĐ-GTGT, 01/TĐ-TAIN, 03A/TĐ-TAIN, 03/LNCL-XSĐT).

2. Đường dẫn gói nâng cấp và tài liệu
Cục Thuế tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ:
+ Bộ cài và tài liệu ứng dụng HTKK 3.8.2: Link trực tiếp   ;    Link dự phòng
+ Gói cài đặt iTaxViewer: Link tải iTaxViewer 

Hoặc tải bộ cài tại địa chỉ:
http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc 
http://thuedientu.gdt.gov.vn

3. Tổ chức thực hiện
Cục Thuế chỉ đạo thực hiện:
+ Tải gói cài đặt ứng dụng HTKK và tài liệu hướng dẫn sử dụng theo đường dẫn nêu trên và thực hiện nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2 cho các cán bộ làm công tác hỗ trợ NNT tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế.
+ Gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu nội dung nâng cấp và các tài liệu liên quan đến việc triển khai cho các Phòng/bộ phận chức năng của Cục Thuế và Chi cục Thuế.
+ Kiểm tra, khai thác, sử dụng ứng dụng theo các nội dung nâng cấp sau khi Tổng cục Thuế hoàn thành nâng cấp ứng dụng theo các thời gian đã thông báo.
+ Thông báo cho NNT về nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2,  iTaxViewer 1.4.4  nêu trên và hỗ trợ NNT trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Mọi vướng mắc trong quy trình tiến hành, những Cơ quan Thuế liên hệ :

Hỗ trợ về ứng dụng:
Hộp thư điện tử Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương hoặc qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk 024.37689679 – số máy lẻ 2118, 2104, 2105 (hỗ trợ ứng dụng iHTKK, iTaxViewer; eTax), 2128 (hỗ trợ ứng dụng HTKK), 2081, 6707, 2087, 2009, 2090, 2017 (Hỗ trợ ứng dụng TMS, NTK_TMS) để phối hợp xử lý.

Hỗ trợ về nghiệp vụ:
Vụ Kê khai: Nguyễn Thảo Lan – Email: ntlan03@gdt.gov.vn

Vụ Thanh tra:
   –  Hỗ trợ về chỉ tiêu BCTC: Phạm Đình Thuấn – Email: pdthuan@gdt.gov.vn
   –  Hỗ trợ về các phụ lục phân bổ:
Đặng Thị Phượng – Email: dtphuong@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Hương – Email: nthhuong@gdt.gov.vn
Phạm Hoàng Nam – Email: phnam@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền My – Email: nthmy@gdt.gov.vn

Vụ doanh nghiệp lớn: Đào Thị Thu Hương – Email: dtthuong01@gdt.gov.vn

Nhận được thông tin này, ý kiến đề nghị Phòng Tin học báo cáo giải trình Lãnh đạo Cục Thuế và thông tin cho những Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Tuyên truyền tương hỗ NNT để phối hợp thực thi .
Cục CNTT – Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG CỤC THUẾ

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments