Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong các ngân hàng thương mại

Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong các ngân hàng thương mại

Bài viết này trao đổi những yếu tố tương quan đến việc vận dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số giám sát cốt lõi trong tiến hành kế hoạch và kế hoạch tại những ngân hàng nhà nước thương mại, từ đó, gợi ý hướng vận dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường và thống kê cốt lõi tại những ngân hàng nhà nước thương mại .

Đặt vấn đề

Khi thời đại công nghiệp dần bị thay thế bởi thời đại thông tin thì các cách thức đo lường hiệu quả hoạt động hiện tại dựa vào các thước đo tài chính đã dần trở nên lỗi thời và không thể giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) đánh giá được thành quả hoạt động, định hướng phát triển trong tương lai.

Để phản ánh sự cân bằng giữa những tiềm năng thời gian ngắn và dài hạn, giữa những thước đo kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính, những ngân hàng nhà nước đã chuyển sang sử dụng thẻ điểm cân bằng ( BSC ) để chuyển tầm nhìn và kế hoạch của ngân hàng nhà nước thành những tiềm năng đơn cử, những phép đo và chỉ tiêu rõ ràng trải qua việc thiết lập một mạng lưới hệ thống thống kê giám sát hiệu suất cao trong quản trị việc làm .
Những phép đo của chiêu thức “ thẻ cân bằng điểm ” biểu lộ sự cân bằng giữa 4 phương diện ( kinh tế tài chính, người mua, quy trình tiến độ nội bộ, huấn luyện và đào tạo và tăng trưởng ). BSC cũng đưa ra góc nhìn tổng quan và cân bằng về toàn bộ những nguồn lực để đưa ra công thức nhìn nhận tương thích với tiềm năng và kế hoạch của tổ chức triển khai .
Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong các ngân hàng thương mại - Ảnh 1
BSC là loại sản phẩm của khu công trình điều tra và nghiên cứu của Kaplan và Norton năm 1990 về những giải pháp mới trong nghành thống kê giám sát hiệu suất. BSC là tập hợp thước đo định lượng được lựa chọn cẩn trọng từ kế hoạch của tổ chức triển khai ( tức là những chỉ số thực thi cốt yếu – KPI ). Các thước đo này được nhà chỉ huy, quản trị dùng trong việc truyền đạt tới nhân viên cấp dưới và cổ đông về tác dụng và những yếu tố dẫn dắt hiệu suất mà qua đó tổ chức triển khai sẽ đạt được thiên chức cùng những tiềm năng kế hoạch của mình .
KPI là một công cụ văn minh giúp cho những nhà quản trị triển khai chiến lược chỉ huy thành những tiềm năng quản trị và chương trình hành vi đơn cử cho từng bộ phận, từng nghành nghề dịch vụ ( về nhân sự, tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo, hiệu suất của nguồn nhân lực, an toàn lao động, giờ thao tác, lương, nhìn nhận việc làm, hoạt động giải trí nâng cấp cải tiến, lòng trung thành với chủ … ; kinh tế tài chính, sản xuất chất lượng, quảng cáo … ) và từng cá thể. Do đó, KPI vận dụng cho nhiều mục tiêu quản trị mạng lưới hệ thống việc làm của một tổ chức triển khai, tự quản lý việc làm của nhóm, của cá thể .
Hay nói cách khác, KPI chính là tiềm năng việc làm mà tổ chức triển khai, phòng ban, tổ nhóm hay cá thể cần đạt được để phân phối nhu yếu chung. Thông thường mỗi chức vụ sẽ có bản miêu tả việc làm hoặc kế hoạch thao tác hàng tháng. Nhà quản trị sẽ vận dụng những chỉ số để nhìn nhận hiệu suất cao thực thi việc làm của vị trí công tác làm việc, chức vụ đó. Dựa trên việc triển khai xong KPI, tổ chức triển khai ( công ty, cơ quan, phòng ban ) sẽ có những chính sách thưởng phạt cho từng cá thể. KPI cho thấy được hiệu suất cao hoạt động giải trí về kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp, tổ chức triển khai cũng như để nhìn nhận xem người thực thi việc làm đó có đạt được tiềm năng hay không .
Mục đích của việc sử dụng KPI trong nhìn nhận thực thi việc làm là nhằm mục đích bảo vệ cho người lao động triển khai đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm trong bảng miêu tả việc làm của từng vị trí chức vụ đơn cử. Điều này góp thêm phần nhìn nhận việc làm cách minh bạch, rõ ràng, đơn cử, công minh và hiệu suất cao hơn, nâng cao hiệu suất cao của nhìn nhận triển khai việc làm ( chính do những chỉ số KPI mang tính định lượng cao, hoàn toàn có thể thống kê giám sát đơn cử ) .
Có thể thấy, trước khi ứng dụng BSC hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước không có sự liên kết, không cùng tiềm năng và khuynh hướng, tuy nhiên sau khi ứng BSC thì hành vi thực thi của từng đơn vị chức năng trong ngân hàng nhà nước liên kết với nhau. Đồng thời, BSC giúp cho việc link kế hoạch, văn hóa truyền thống, con người cùng hướng về tầm nhín sứ mệnh chung của một tổ chức triển khai .

Thực trạng ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong triển khai kế hoạch và chiến lược tại các ngân hàng thương mại

Để vận dụng BSC và KPI trong tiến hành kế hoạch và kế hoạch tại những NHTM cần quan tâm những yếu tố sau :
Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong các ngân hàng thương mại - Ảnh 2
Thứ nhất, xác lập yếu tố cạnh tranh đối đầu ngành .
Ðể xác lập được năng lượng cốt lõi và xác định ngành, cần nghiên cứu và phân tích được nội lực của doanh nghiệp / ngân hàng nhà nước, xác lập và thiết kế xây dựng được năng lượng cốt lõi. Nội lực của một doanh nghiệp / ngân hàng nhà nước tập trung chuyên sâu vào những góc nhìn hầu hết như : Tài chính, nhân sự, quản trị, marketing và điều tra và nghiên cứu tăng trưởng .
Để ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể quản trị tốt thị trường, người mua và tiềm năng kinh doanh thương mại, ngân hàng nhà nước cần xác lập được đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu một cách đơn cử và đúng chuẩn .
Để xác lập yếu tố cạnh tranh đối đầu, cần chứng tỏ được cho người mua thấy vị trí của ngân hàng nhà nước mình. Đồng thời, tích lũy những thông tin cơ bản về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu như : báo cáo giải trình tình hình kinh doanh thương mại của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu, trình độ của nhân viên cấp dưới, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, triết lý kinh doanh thương mại, những Trụ sở mới, dịch vụ và loại sản phẩm, và sự đổi khác kế hoạch .

Cần tìm hiểu chiến lược của các đối thủ cơ bản; Đánh giá khả năng chiến lược của đối thủ cạnh tranh, nhằm làm rõ chiến lược của đối phương và sự thay đổi chiến lược do phản ứng lại; Phân tích các mục tiêu cạnh tranh, chiến lược hiện tại và khả năng, năng lực, đánh giá: chiến lược công kích của đối phương, đánh giá chiến lược phòng thủ của đối phươngđánh giá chiến lược và mục tiêu của ngân hàng

Thứ hai, nghiên cứu và phân tích ma trận SWOT .
Phân tích ma trận SWOT là tìm ra những điểm mạnh, những điểm yếu, những thời cơ kinh doanh thương mại và những mối đe doạ để hoàn toàn có thể tìm ra kế hoạch kinh doanh thương mại tương thích với tiềm lực của ngân hàng nhà nước và tương thích với điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại. Vận dụng nghiên cứu và phân tích những tác nhân để sử dụng hết những điểm mạnh, tận dụng những tối đa những thời cơ kinh doanh thương mại, hạn chế, khắc phục những điểm yếu và vượt qua rủi ro tiềm ẩn, thử thách để đạt tối đa tiềm năng đề ra. Có thể thấy, điểm mạnh của những NHTM là tiềm lực kinh tế tài chính tương đối tốt và đang dần được tăng cường .
Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong các ngân hàng thương mại - Ảnh 3
Thứ ba, triển khai thành công xuất sắc tái cơ cấu tổ chức NHTM .
Khi nền kinh tế tài chính thể hiện yếu kém, cần đổi khác thì việc tái cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính là điều thiết yếu ở những vương quốc. Chủ trương tái cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính được nhà nước tiến hành từ 2011 đến nay. Tái cơ cấu tổ chức mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước, trong đó có những NHTM là một trong những nội dung đóng vai trò quan trọng để đạt tiềm năng nâng cao hiệu suất lao động, chất lượng, hiệu suất cao và sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính .
Trong quy trình tái cơ cấu tổ chức những NHTM, cần điều tra và nghiên cứu nhìn nhận những khoản nợ lớn của những tập đoàn lớn để có những giải pháp can thiệp thiết yếu sớm để bảo vệ bảo đảm an toàn hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước .
Thứ tư, thiết kế xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hiệu suất cao .
Chiến lược kinh doanh thương mại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước. Xây dựng một kế hoạch kinh doanh thương mại hiệu suất cao sẽ giúp ngân hàng nhà nước ngày càng tăng lợi thế và chứng minh và khẳng định được vị thế của mình trước những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. Mỗi một ngân hàng nhà nước đều có một thiên chức riêng đem lại quyền lợi đến với người mua, cổ đông, nhân viên cấp dưới và xã hội. Ðối với người mua, ngân hàng nhà nước sẽ phân phối những loại sản phẩm dịch vụ hạng sang với chất lượng quốc tế và mang đậm truyền thống địa phương, mang tính độc lạ và phát minh sáng tạo cao .
Nếu như HSBC thiết kế xây dựng cho mình một tầm nhìn là ngân hàng nhà nước toàn thế giới am hiểu địa phương với mong ước là hiểu được người mua ở khắp mọi nơi trên toàn quốc tế thì VPbank, Ngân hàng Ngoại thương VCB cần xác lập tầm nhìn trở thành Tập đoàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước đa năng, trên cơ sở vận dụng những thông lệ quốc tế, duy trì vai trò chủ yếu trong mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước của Nước Ta. Có thể thấy, việc kiến thiết xây dựng thiên chức của ngân hàng nhà nước phải hài hòa giữa quyền lợi của ngân hàng nhà nước và quyền lợi của xã hội, góp phần tích cực vào những hoạt động giải trí hướng đến hội đồng .
Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường cốt lõi trong các ngân hàng thương mại - Ảnh 4
Thứ năm, nâng cao quy mô và hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước .
Khi đương đầu với một yếu tố trong kinh doanh thương mại, ngân hàng nhà nước cần biết làm thế nào để xu thế để xử lý yếu tố đó triệt để. Để làm được điều đó cần phải nhìn nhận đúng chuẩn yếu tố, nghiên cứu và phân tích được vừa đủ những nguyên do, từ đó đưa ra giải pháp. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận yếu tố theo cảm tính, nhìn nhận dựa trên những yếu tố mặt phẳng thì rất dễ bỏ sót những nguyên do nền tảng và quan trọng, dẫn đến những quyết định hành động hời hợt, thiếu triệt để .
Ứng dụng quy mô Fishborn nhằm mục đích mục tiêu của kỹ thuật này dùng để xác lập và nhìn nhận những nguyên do cơ bản của một yếu tố, điểm mạnh của kỹ thuật này là giúp duy trì một tiềm năng khách quan khi thực thi nghiên cứu và phân tích nguyên do và tác dụng ; được cho phép những bên tương quan xác lập một giải pháp hiệu suất cao tại những điểm đặc biệt quan trọng để có hành vi khắc phục yếu tố .
Tóm lại, trong toàn cảnh cạnh tranh đối đầu ngày càng nóng bức như lúc bấy giờ, mỗi ngân hàng nhà nước cần có những công cụ giúp cho việc tiến hành kế hoạch và kế hoạch thực thi có hiệu suất cao. Một trong những công cụ được sử dụng đó là BSC và KPI, đây được xem là những công cụ giúp ngân hành thiết kế xây dựng được một kế hoạch hoạt động giải trí của riêng mình để hoàn toàn có thể đứng vững được trên thương trường và khẳng định chắc chắn được vị thế của mình trước những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu .

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo tham chiếu chuẩn hóa BSC- KPI của một số ngân hàng thương mại năm 2020;

2. http://tapchinganhang.gov.vn/ung-dung-the-diem-can-bang-va-chi-so-do-luong-cot-yeu-trong-quan-ly-thuc-thi-cong-viec-va-danh-gia-c.htm, truy vấn ngày 30 tháng 11 năm 2020 ;
3. Dorothea Greiling ( 2010 ), Balanced scorecard implementation in German non-profit organisations, International Journal of Productivity and Performance Management, 59 ( 6 ) : 534 – 554 ;
4. Adisa Bala and Andrea Koxhaj ( 2017 ), Key Performance Indicators ( KPIs ) in the Change Management of Public Administration, European Scientific Jounal, 13 ( 4 ) .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments