Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng Mầm Non, Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng

A.HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNGHoạt động 1. Tìm hiểu về hoạt động giải trí nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong giáo dục 1. Mục tiêu : Sau hoạt động giải trí này học viên sẽ :*
– Hiểu rõ thực chất của chiêu thức NCKHSPƯD, biết quá trình và phương pháp thực thi một NCKHSPƯD .

Bạn đang xem: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mầm non

– Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nghiên cứu khoa học / sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề hiện vẫn đang triển khai với NCKHSPƯD .- Có kiến thức và kỹ năng thực thi được những NCKHSPƯD- Có kiến thức và kỹ năng tập huấn lại cho đồng nghiệp và tương hỗ đồng nghiệp thực thi những NCKHSPƯD .- Có ý thức phổ cập và tổ chức triển khai tiến hành NCKHSPƯD .

2.Nhiệm vụ

Cá nhân tự nghiên cứu thông tin nguồn cho hoạt động giải trí 1 để vấn đáp những câu hỏi :1. NCKHSPƯD là gì ? Ví dụ .2. Tại sao giáo viên và CBQLGD phải thực thi những NCKHSPƯD trong quy trình hoạt động giải trí nghề nghiệp của mình ?3. Sự khác nhau giữa nghiên cứu khoa học ( ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề ) vẫn thường thực thi tại những trường và Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Lấy ví dụ minh họa .

Hoạt động 2: Quy trình tổ chức 1 đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non

1.Mục tiêu

Sau hoạt động giải trí này, học viên sẽ :- Hiểu được vai trò của nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non- Nắm được quy trình tiến độ tổ chức triển khai 1 đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong giáo đục mầm non

2.Nhiệm vụ

Từ tri thức cá thể phối hợp nghiên cứu tài liệu, học viên đàm đạo và vấn đáp những câu hỏi sau đây :- Trong giáo dục mầm non, nghiên cứu sư phạm ứng dụng có vai trò như thế nào ?- Theo anh chị, những bước cơ bản để thực thi 1 đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong trường mầm non ?

Hoạt động 3: Thiết kế 1 đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong trường mầm non

1.Mục tiêu

Thông qua thao tác nhóm, học viên sẽ :Thiết kế và trình diễn được 1 hoạt động giải trí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại trường mầm non của mình

2.Nhiệm vụ

Các nhóm luận bàn và kiến thiết xây dựng đề tài của mìnhCác nhóm báo cáo giải trìnhHiệu chỉnh

B.HỌC LIỆU THAM KHẢO

1. Đinh Văn Vang, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, Modul tu dưỡng tiếp tục giáo viên mầm non, Bộ GD và ĐT, TP.HN2. Bộ GD và ĐT, Dự án Việt Bỉ ( 2009 ), Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, TP.HN .3. Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên ) ( năm nay ), Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, Nxb Đại học Sư phạm, Thành Phố Hà Nội .

C. THÔNG TIN PHẢN HỒI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong giáo dục

1.Khái niệm

NCKHSPƯD là một mô hình nghiên cứu trong giáo dục. Nghiên cứu để thực thi và nhìn nhận một ảnh hưởng tác động / can thiệp sư phạm. Tác động / can thiệp đó hoàn toàn có thể là việc kiểm chứng tính hiệu suất cao của việc sử dụng giải pháp dạy học khác, sử dụng sách giáo khoa theo kiểu riêng, vận dụng chiêu thức quản trị khác, tiến hành chủ trương mới, sử dụng công cụ mới vv … do giáo viên, cán bộ quản trị thực thi. Người triển khai NCKHSPƯD vừa phải thực thi thực nghiệm, đồng thời kiểm chứng hiệu quả và nhìn nhận tác động ảnh hưởng của tác động ảnh hưởng / can thiệp đó một cách khoa học để quyết định hành động xem có nên sử dụng và phổ cập can thiệp / tác động ảnh hưởng đó hay không .NCKHSPUD là một công cụ để từng bước nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học viên trong mỗi nhà trường, bảo vệ hiệu suất cao, ứng dụng được những thành tựu của công nghệ thông tin, khoa học máy tính, dễ triển khai, được giáo viên, cán bộ quản trị giáo dục của nhiều nước trong khu vực và trên quốc tế đã và đang thực thi .Ở Nước Ta, triết lý này được Dự án Việt Bỉ tiếp cận, Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ cập từ năm 2009. Kết quả cho thấy : Đây là một cách làm mới, mê hoặc, mê hoặc, tương thích với giáo viên và cán bộ quản trị những cấp học đại trà phổ thông. Giáo viên và cán bộ quản trị giáo dục coi đây là hành trang thiết yếu của mình. Nó giúp cho giáo viên nâng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học viên của mình một cách tiếp tục. Nó giúp cho cán bộ quản trị giáo dục nâng cao chất lượng quản trị nhà trường .Xu hướng lúc bấy giờ trên quốc tế, NCKHSPƯD là một phần trong tăng trưởng trình độ của giáo viên trong thế kỷ 21. Khi triển khai NCKHSPƯD, giáo viên sẽ lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức mới về tìm hiểu và khám phá thông tin, xử lý yếu tố, nhìn lại quy trình, tiếp xúc và hợp tác .“ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng ( NCKHSPƯD ) là cách tốt nhất để xác lập và tìm hiểu những yếu tố giáo dục tại chính nơi mà yếu tố đó Open : tại lớp học – tại trường học. Thông qua việc tích hợp nghiên cứu ảnh hưởng tác động ( NCKHSPƯD ) vào những toàn cảnh này và để những người đang hoạt động giải trí trong môi trường tự nhiên đó tham gia vào những hoạt động giải trí nghiên cứu, những phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và yếu tố sẽ được xử lý nhanh hơn ” ( Guskey, 2000 ) .

2.Vai trò

NCKHSPƯD khi được vận dụng đúng cách trong trường học, sẽ đem đến rất nhiều quyền lợi, vì :a ) Tạo cho giáo viên biết cách tư duy mang tính mạng lưới hệ thống nhằm mục đích xử lý những yếu tố trong hoạt động giải trí trình độ và quản trị để hướng tới sự tăng trưởng của nhà trường ;b ) Tăng cường năng lượng xử lý yếu tố và đưa ra những quyết định hành động trình độ ;c ) Hỗ trợ giáo viên nhìn lại quy trình và tự nhìn nhận ;d ) Hình thành, phát huy ý thức tân tiến về nghề nghiệp của mỗi giáo viên và cán bộ quản trị giáo dục, đồng thời, giúp họ vững tin để cam kết sự văn minh trong suốt quy trình triển khai những việc làm nghề nghiệp của mình ;đ ) Tác động trực tiếp lên việc dạy – học và quản trị ;g ) Tăng cường năng lực tăng trưởng trình độ của giáo viên. Giáo viên thực thi NCKHSPƯD sẽ tự tin khi tiếp đón những kim chỉ nan mới, luôn có ý thức phát minh sáng tạo và bảo vệ việc dạy học theo chương trình với thái độ tích cựcNCKHSPƯD gắn với một ảnh hưởng tác động hoặc can thiệp. Trong rất nhiều trường hợp, người thực thi NCKHSPƯD sẽ nhìn nhận hiệu suất cao của một hành vi hoặc can thiệp được thực thi trong lớp học hoặc trường học. Khi giáo viên, cán bộ quản trị thực thi nghiên cứu mạng lưới hệ thống để nhìn nhận và đưa ra những Tóm lại đúng chuẩn về tác dụng của những hoạt động giải trí này, nó được gọi là NCKHSPƯD. NCKHSPƯD là việc thực thi những nghiên cứu nhỏ, dễ triển khai, dễ kiểm chứng và hoàn toàn có thể triển khai liên tục trong một khoảng chừng thời hạn ngắn, nhiều tác dụng nhỏ sẽ đưa đến hiệu suất cao lớn. Các nghiên cứu tác động ảnh hưởng quy mô nhỏ này đang dần chiếm lợi thế trong những trường học để tăng cường hiệu suất cao của việc dạy học và quản trị .Giáo viên và cán bộ quản trị giáo dục trong quy trình triển khai trách nhiệm quản trị, dạy học và giáo dục của mình luôn đứng trước những trường hợp, những yếu tố cần phải xử lý .

3. Chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Chu trình NCKHSPƯD bao gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệmKiểm chứng.

*

. Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế.

. Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học/….

. Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.

4.Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1. Hiện trạng

– Phát hiện những hạn chế của thực trạng trong dạy học, QLGD và những hoạt động giải trí khác của trường học / nghành GD ở địa phương. – Xác định những nguyên do gây ra hạn chế. – Lựa chọn một nguyên do để ảnh hưởng tác động .Xem thêm : # Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Vinh 2019, Điểm Chuẩn 2019 Đại Học Y Khoa Vinh

2. Giải pháp thay thế

Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để cải thiện hiện trạng. (Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công)

3. Vấn đề nghiên cứu

Xác định yếu tố NC ( dưới dạng câu hỏi ) và nêu những giả thuyết NC.

4. Thiết kế

Lựa chọn phong cách thiết kế tương thích để thu thập dữ liệu đáng đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế gồm có việc xác lập nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời hạn thu thập dữ liệu.

5. Đo lường

Xây dựng công cụ thống kê giám sát và thu thập dữ liệu theo phong cách thiết kế NC.

6. Phân tích

Phân tích những tài liệu tích lũy được và lý giải để vấn đáp những câu hỏi NC. Giai đoạn này hoàn toàn có thể sử dụng những công cụ thống kê.

7. Kết quả

Đưa ra câu vấn đáp cho câu hỏi NC, đưa ra những Kết luận và khuyến nghị.

5.So sánh nghiên cứu KHSPƯD với sáng kiến kinh nghiệm

Nội dung

Sáng kiến kinh nghiệm

NCKHSPƯD

Mục đích Cải tiến / tạo ra cái mới nhằm mục đích đổi khác thực trạng, mang lại hiệu suất cao cao Cải tiến / tạo ra cái mới nhằm mục đích biến hóa thực trạng, mang lại hiệu suất cao cao Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, được lí giải bằng lí lẽ mang tính chủ quan cá thể Xuất phát từ thực tiễn, được lí giải bằng lí lẽ mang tính khoa học Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm tay nghề của mỗi cá thể Quy trình đơn thuần mang tính khoa học, tính phổ cập quốc tế, vận dụng cho mọi giáo viên, cán bộ quản trị Kết quả Mang tính định tính chủ quan Mang tính định tính, định lượng khách quan

Hoạt động 2: Quy trình tổ chức một đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non

1.Xác định đề tài nghiên cứu

Tìm hiểu thực trạng .

* Suy ngẫm về tình hình hiện tại ( Nhìn lại các vấn đề trong dạy học/QLGD ở mầm non). Vấn đề thường được GV đưa ra:

+ Vì sao nội dung / bài học kinh nghiệm này không lôi cuốn học viên tham gia ?+ Vì sao hoạt động giải trí quản trị nhóm lớp còn hạn chế ?+ Phương pháp này có nâng cao tác dụng học tập của học viên mầm non hay không ?+ Có cách nào tốt hơn để biến hóa nhận thức của cha mẹ học viên về giáo dục trong nhà trường mầm non không ?+ Vì sao GV không triển khai thay đổi PPDH ?+ Vì sao chất lượng tu dưỡng GV về thay đổi PPDH ở địa phương chưa hiệu suất cao ?Từ những câu hỏi này Giáo viên mở màn tập trung chuyên sâu vào yếu tố đơn cử để thực thi NCKHSPƯD :* Xác định những nguyên do gây ra tình hình .* Chọn một nguyên do hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng .

Đưa ra các giải pháp thay thế: với một vấn đề NC cụ thể, giáo viên suy nghĩ và tìm các giải pháp thay thế cho giải pháp đang sử dụng.

Lưu ý :- Tính khả thi của giải pháp .- Tần suất Open của giải pháp .Xác định yếu tố nghiên cứuViệc liên hệ với trong thực tiễn dạy học và đưa ra giải phấp thay thể cho trường hợp hiện tại sẽ giúp giáo viên hình thành những yếu tố nghiên cứuMột đề tài NCKHSPƯD thường có từ 1 đến 3 yếu tố nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi .Xây dựng giả thuyết nghiên cứuGiả thuyết nghiên cứu là một câu vấn đáp giả định cho yếu tố nghiên cứu và sẽ được kiểm chứng bằng tài liệu. Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính :- Giả thuyết không có nghĩa ( Ho ) : Dự đoán hoạt động giải trí thực nghiệm sẽ không mang lại hiệu quả .- Giả thuyết có nghĩa ( Ha ) : Dự đoán hoặc hoạt động giải trí thực nghiệm sẽ mang lại hiệu suất cao có hoặc không có khuynh hướng .Giả thuyết có khuynh hướng sẽ dự đoán khuynh hướng của hiệu quả nghiên cứuGiả thuyết không có khuynh hướng chỉ Dự kiến sự đổi khác .*

2.Lựa chọn thiết kế nghiên cứu( bước 4 của quá trình nghiên cứu)

Thiết kế nghiên cứu sẽ được cho phép người nghiên cứu thu thập dữ liệu tương quan một cách đúng mực đề chứng tỏ giả thuyết nghiên cứu

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments