CNTT trong GDĐT

1
4096/BGDĐT-CNTT
20/09/2021
Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 •  Tải tập tin

2
2915/QĐ-BGDĐ
17/09/2021
Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐ ngày 17/9/2021 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử

 •  Tải tập tin

3
9/2021/TT-BGDĐT
30/03/2021
Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

 •  Tải tập tin

4
4919/QĐ-BGDĐT
31/12/2020
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •  Tải tập tin

5
4756/BGDĐT-CNTT
06/11/2020
Tài liệu hướng dẫn xây dựng LMS đảm bảo kết nối với hệ thống TEMIS của Bộ GDĐT

 •  Tải tập tin

6
4003/BGDĐT-CNTT
07/10/2020
Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021

 •  Tải tập tin

7
37/2020/TT-BGDĐT
05/10/2020
Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 •  Tải tập tin

8
06/QĐ-CNTT
11/05/2020
Quyết định số 06/QĐ-CNTT ngày 11/05/2020 Công bố hệ thống quản lý chất lượng mở rộng tại Cục Công nghệ thông tin phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 •  Tải tập tin

9
795/BGDĐT-GDĐH
13/03/2020
Về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19

 •  Tải tập tin

10
793/BGDĐT-GDTrH
12/03/2020
CV số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học đề phòng, chống Covid-19

 •  Tải tập tin

12
26/2019/TT-BGDĐT
30/12/2019
Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

13
74/QĐ-CNTT
12/11/2019
Quyết định số 74/QĐ-CNTT ngày 12/11/2019 Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Công nghệ thông tin phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 •  Tải tập tin

14
4966/BGDĐT-CNTT
31/10/2019
Công văn số 4966/BGDĐT-CNTT ngày 31/10/2019 về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

15
3946/BGDĐT-CNTT
30/08/2019
Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 •  Tải tập tin

17
1568/BGDĐT-CNTT
12/04/2019
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 •  Tải tập tin

18
5807/BGDĐT-CNTT
21/12/2018
Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông

 •  Tải tập tin

19
5153/QĐ-BGDĐT
30/11/2018
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 •  Tải tập tin

20
5404/BGDĐT-GDTrH
28/11/2018
Công văn về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.

 •  Tải tập tin

21
4095/BGDĐT-CNTT
10/09/2018
Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

22
15/2018/TT-BGDĐT
27/07/2018
Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

 •  Tải tập tin

23
960/BGDĐT-CNTT
13/03/2018
Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT trong cơ sở đào tạo đại học

 •  Tải tập tin

24
35/2017/TT-BGDĐT
28/12/2017
Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 •  Tải tập tin

25
4116/BGDĐT-CNTT
08/09/2017
Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018.

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

26
21/2017/TT-BGDĐT
06/09/2017
Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

27
345/KH-BGDĐT
23/05/2017
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

28
1432/QĐ-BGDĐT
26/04/2017
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/201

 •  Tải tập tin

29
1294/BGDĐT-CNTT
31/03/2017
Công văn số 1294/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

 •  Tải tập tin

30
1166/BGDĐT-CNTT
23/03/2017
Công văn số 1166/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

31
117/QĐ-TTg
25/01/2017
Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

32
6200/QĐ-BGDĐT
30/12/2016
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

33
4622/BGDĐT-CNTT
20/09/2016
Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

34
4125/BGDĐT-CNTT
23/08/2016
Công văn số 4125/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

35
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
21/06/2016
Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin

36
2005/QĐ-BGDĐT
14/06/2016
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính Phủ về Chính phủ điện tử

 •  Tải tập tin

37
1878/QĐ-BGDĐT
02/06/2016
Quyết định Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4

 •  Tải tập tin

38
2571/BGDĐT-CNTT
01/06/2016
Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

 •  Tải tập tin

39
12/2016/TT-BGDĐT
22/04/2016
Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

40
1819/QĐ-TTg
26/10/2015
Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

 •  Tải tập tin

41
36a/NQ-CP
14/10/2015
Nghị quyết về Chính phủ điện tử

 •  Tải tập tin

42
4983/BGDĐT-CNTT
28/09/2015
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016

 •  Tải tập tin

43
893/QĐ-TTg
19/06/2015
Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

 •  Tải tập tin

44
80/2014/QĐ-TTg
30/12/2014
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

 •  Tải tập tin

45
5809/QĐ-BGDĐT
11/12/2014
Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •  Tải tập tin

46
03/2014/TT-BTTTT
11/03/2014
Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

47
99/QĐ-TTg
14/01/2014
Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”

 •  Tải tập tin

48
72/2013/NĐ-CP
15/07/2013
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

 •  Tải tập tin

49
2402/QĐ-BGDĐT
03/07/2013
Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •  Tải tập tin
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments