Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut.

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.17 MB, 18 trang )

Bạn đang đọc: Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut.

Bài thuyết trình
Bài thuyết trình
Lớp 10 A
Lớp 10 A
Nhóm 2
Nhóm 2
Virut gây bệnh.
Ứng dụng của
virut.

Nội dung trình bày
Nội dung trình bày
Virut
Virut
ký sinh
ký sinh
THÔNG TIN CƠ BẢN
THÔNG TIN CƠ BẢN
Thực vật
Thực vật
Côn trùng
Côn trùng
Vi sinh vật
Vi sinh vật
Lợi ích
Lợi ích
Ứng dụng
Ứng dụng

Xem thêm: TOP 11 phần mềm bảo vệ USB khỏi virus miễn phí, tốt nhất

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử nghệ thuật

Tác hại
Tác hại
Biện pháp
Biện pháp
THÔNG TIN THAM KHẢO
THÔNG TIN THAM KHẢO
Động vật
Động vật
Tác hại
Tác hại
Biện pháp
Biện pháp


Virut là một thực thể sống chưa có cấu tạo
tế bào, sống ký sinh bắt buộc.

Virut có nhiều hình dạng khác nhau, chia làm
3 loại:
_ Cấu trúc xoắn.
Hình ốngHình sợi Hình que
_ Cấu trúc khối.
Hình cầu Cặp virut
_ Cấu trúc hỗn hợp.


Có khoảng 3 000
loại.

Cấu trúc cơ bản:

_ Đầu cấu tạo từ
protein.
_ Thân (lõi) là axit
nucleic, chủ yếu là
ADN xoắn kép.
_ Đuôi protein rỗng.
Phage T2 (E.coli)

Ngoài ra còn có
một số kiểu cấu trúc
khác.

CƠ CHẾ KÝ SINH CỦA PHAGE TRÊN CƠ THỂ VI
SINH VẬT

Xâm nhập
vào cơ thể vi
sinh vật

Phá huỷ cơ
thể vi sinh vật
LI ÍCH: Xâm nhập vào cơ thể vi
sinh vật
ỨNG DỤNG: Sản xuất các chế phẩm sinh học
như thuốc kháng sinh, interferon, hoocmon
(insulin), …

Xâm nhập
vào cơ thể vi
sinh vật

Phá huỷ cơ
thể vi sinh vật
TÁC
HẠI:
Phá huỷ cơ thể vi sinh
vật
Trong công nghiệp vi sinh, virut xâm nhập vào vi
khuẩn được nuôi trong nồi men, gây chết hàng
loạt.

Sản xuất thuốc kháng sinh,
vaccine

Sản xuất mì chính

Sản xuất sinh
khối ( năng lượng
tạo ra từ các sản
phẩm thải. Vd: khí
biogas, ethanol… )
=> Kiểm tra vi sinh vật trước khi sản xuất và
tuân theo quy trình trong khi sản xuất.

Chia làm 2 nhóm:


Nhóm chỉ ký sinh ở côn
trùng.

Nhóm ký sinh trung gian trên côn
trùng.
_ Có nhiều loại
virut chỉ ký sinh ở
côn trùng.
_ Trong đó nhóm
virut họ Baculo ký
sinh ở khoảng
600 loài côn
trùng trên thế
giới.

Nhóm chỉ ký sinh ở côn
trùng:

$%&Potyvirus’
Cucumovirus((Luteovirus
)
*+#
&Bemisia tabaci )
* &#
Rhabdoviridae((Reoviridae
)
*,&Tospovirus)
=> Taùo ra thuoỏc trửứ saõu sinh

hoùc.


Nhóm ký sinh trung gian trên côn trùng:
_ Có khoảng 150 loại virut sống ký sinh trên
côn trùng trung gian ( muỗi, bọ chét )
_ Các loại virut này xâm nhiễm và gây bệnh
cho con người và động vật.
=> Ngủ phải có màn, diệt muỗi, giữ vệ sinh
nhà cửa…


Có khoảng 1 000 loại.

Cấu trúc cơ bản:
_ Phần lớn dạng xoắn ống.
_ Không có vỏ capsit.
_ ARN đơn.


Con đường xâm nhập:
_ Qua vết trầy xước trên
thân .
_ Ký sinh trung gian qua côn
trùng.

Con đường lây lan:
_ Nhựa cây (tb này sang tb

khác).
_ Qua côn trùng, ấu trùng sâu.
_ Hạt, củ, quả, phấn hoa.


Ảnh hưởng tới sự phát triển
của thực vật : lá, thân, quả …
-2
Virut Grapevine fanleaf
-Citrus psorosis
-Tomato bushy stunt
=> Tiêu huỷ các cây mắc bệnh.
Không thể sử dụng hoá chất vì:

Giết cả những côn trùng có lợi.

Virut có thể thích nghi và tiến
hoá.

Không diệt hết mầm bệnh.

Virut
ký sinh
Đặc điểm Lợi ích Tác hại
Vi
sinh
vật
_ ADN xoắn
kép
_ Đa số có đuôi

Xâm nhập
vào cơ thể
vi sinh vật
Sản xuất
chế
phẩm
sinh học
Phá huỷ cơ
thể vi sinh
vật
Kiểm tra
virut trước
khi sản xuất
Côn
trùng
_ KS trên côn
trùng
_ KS trung
gian trên côn
trùng
Giết chết
sâu bọ
Trừ sâu
sinh học
Gây bệnh
cho người
& đ.vật
Tiêu diệt đv
trung gian
truyền bệnh

Thực
vật
_ ARN đơn
_ Xâm nhập
vào tế bào qua
vết thương TV
_ Lan qua tế
bào khác qua
cầu sinh chất
Ảnh hưởng
đến sự
sinh
trưởng,
phát triển
của cây
Chọn giống,
vệ sinh đồng
ruộng, luân
canh, tiêu
huỷ mầm
bệnh.

Virut ký sinh gây bệnh trên người và động
vật, lây lan nhanh qua nhiều con đường.
Virut ký sinh trên động vật và
con người.


Biện pháp phòng tránh:
_ Tiêm vaccine
_ Vệ sinh nơi ở
_ Cách ly mầm bệnh
_ Sống lành mạnh …

Virus cuựm H5N1
Lụùn tai xanh
Lụỷ mom long moựng ụỷ lụùn

Hội chứng suy hô hấp cấp SARS Hội chứng
suy giảm
miễn dòch
HIV

Bài thuyết trình nhóm 2 đến đây là hết.
Bài thuyết trình nhóm 2 đến đây là hết.
Cám ơn cô và các bạn đã theo dõi.
Cám ơn cô và các bạn đã theo dõi.

Tác hạiTác hạiBiện phápBiện phápTHÔNG TIN THAM KHẢOTHÔNG TIN THAM KHẢOĐộng vậtĐộng vậtTác hạiTác hạiBiện phápBiện phápVirut là một thực thể sống chưa có cấu tạotế bào, sống ký sinh bắt buộc.Virut có nhiều hình dạng khác nhau, chia làm3 loại:_ Cấu trúc xoắn.Hình ốngHình sợi Hình que_ Cấu trúc khối.Hình cầu Cặp virut_ Cấu trúc hỗn hợp.Có khoảng 3 000loại.Cấu trúc cơ bản:_ Đầu cấu tạo từprotein._ Thân (lõi) là axitnucleic, chủ yếu làADN xoắn kép._ Đuôi protein rỗng.Phage T2 (E.coli)Ngoài ra còn cómột số kiểu cấu trúckhác.CƠ CHẾ KÝ SINH CỦA PHAGE TRÊN CƠ THỂ VISINH VẬTXâm nhậpvào cơ thể visinh vậtPhá huỷ cơthể vi sinh vậtLI ÍCH: Xâm nhập vào cơ thể visinh vậtỨNG DỤNG: Sản xuất các chế phẩm sinh họcnhư thuốc kháng sinh, interferon, hoocmon(insulin), … Xâm nhập vào cơ thể visinh vậtPhá huỷ cơthể vi sinh vậtTÁCHẠI:Phá huỷ cơ thể vi sinhvậtTrong công nghiệp vi sinh, virut xâm nhập vào vikhuẩn được nuôi trong nồi men, gây chết hàngloạt.Sản xuất thuốc kháng sinh,vaccineSản xuất mì chínhSản xuất sinhkhối ( năng lượngtạo ra từ các sảnphẩm thải. Vd: khíbiogas, ethanol… )=> Kiểm tra vi sinh vật trước khi sản xuất vàtuân theo quy trình trong khi sản xuất.Chia làm 2 nhóm:Nhóm chỉ ký sinh ở côntrùng.Nhóm ký sinh trung gian trên côntrùng._ Có nhiều loạivirut chỉ ký sinh ởcôn trùng._ Trong đó nhómvirut họ Baculo kýsinh ở khoảng600 loài côntrùng trên thếgiới.Nhóm chỉ ký sinh ở côntrùng: Taùo ra thuoỏc trửứ saõu sinhhoùc.Nhóm ký sinh trung gian trên côn trùng:_ Có khoảng 150 loại virut sống ký sinh trêncôn trùng trung gian ( muỗi, bọ chét )_ Các loại virut này xâm nhiễm và gây bệnhcho con người và động vật.-=> Ngủ phải có màn, diệt muỗi, giữ vệ sinhnhà cửa…Có khoảng 1 000 loại.Cấu trúc cơ bản:_ Phần lớn dạng xoắn ống._ Không có vỏ capsit._ ARN đơn.Con đường xâm nhập:_ Qua vết trầy xước trênthân ._ Ký sinh trung gian qua côntrùng.Con đường lây lan:_ Nhựa cây (tb này sang tbkhác)._ Qua côn trùng, ấu trùng sâu._ Hạt, củ, quả, phấn hoa.Ảnh hưởng tới sự phát triểncủa thực vật : lá, thân, quả …-Virut Grapevine fanleaf Citrus psorosis Tomato bushy stunt=> Tiêu huỷ các cây mắc bệnh.Không thể sử dụng hoá chất vì:Giết cả những côn trùng có lợi.Virut có thể thích nghi và tiếnhoá.Không diệt hết mầm bệnh.Virutký sinhĐặc điểm Lợi ích Tác hạiVisinhvật_ ADN xoắnkép_ Đa số có đuôiXâm nhậpvào cơ thểvi sinh vậtSản xuấtchếphẩmsinh họcPhá huỷ cơthể vi sinhvậtKiểm travirut trướckhi sản xuấtCôntrùng_ KS trên côntrùng_ KS trunggian trên côntrùngGiết chếtsâu bọTrừ sâusinh họcGây bệnhcho người& đ.vậtTiêu diệt đvtrung giantruyền bệnhThựcvật_ ARN đơn_ Xâm nhậpvào tế bào quavết thương TV_ Lan qua tếbào khác quacầu sinh chấtẢnh hưởngđến sựsinhtrưởng,phát triểncủa câyChọn giống,vệ sinh đồngruộng, luâncanh, tiêuhuỷ mầmbệnh.Virut ký sinh gây bệnh trên người và độngvật, lây lan nhanh qua nhiều con đường.Virut ký sinh trên động vật vàcon người.Biện pháp phòng tránh:_ Tiêm vaccine_ Vệ sinh nơi ở_ Cách ly mầm bệnh_ Sống lành mạnh …Virus cuựm H5N1Lụùn tai xanhLụỷ mom long moựng ụỷ lụùnHội chứng suy hô hấp cấp SARS Hội chứngsuy giảmmiễn dòchHIVBài thuyết trình nhóm 2 đến đây là hết.Bài thuyết trình nhóm 2 đến đây là hết.Cám ơn cô và các bạn đã theo dõi.Cám ơn cô và các bạn đã theo dõi.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments