Những tác động của công nghệ mới tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp | Sổ Tay Doanh Trí | Học Viện Quản Lý PACE

Công nghệ và đổi mới công nghệ

Công nghệ trong các doanh nghiệp

Trong thời kỳ đầu của quy trình công nghiệp hoá người ta chăm sóc đến công nghệ là những giải pháp giải pháp kĩ thuật trong những dây truyền sản xuất. Từ khi Open những quan hệ thương mại thì công nghiệp được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Có thể hiểu công nghệ là tổng hợp những phương tiện kỹ thuật, kiến thức và kỹ năng, giải pháp dùng để chuyển hóa những nguồn lực thành một loại loại sản phẩm nào đó. Công nghệ gồm 4 thành phần cơ bản .

  • Công cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu. Nó gọi là phẩn cứng của công nghệ.
  • Thông tin, phương pháp, quy trình bí quyết.
  • Tổ chức điều hành, phối hợp, quản lý.
  • Con người.

( ba bộ phận sau gọi là phần mềm công nghệ ).

Bât kỳ quy trình sản xuất nào đều phải bảo vệ 4 thành phần trên. Mỗi thành phần đảm nhiệm những tính năng nhất định. Trong đó thành phần trang thiết bị được coi là xương sống, cốt lõi của quy trình hoạt động giải trí nhưng nó lại do con người lắp ráp và quản lý và vận hành. Thành phần con người được coi là tác nhân chìa khoá của tác nhân hoạt động giải trí sản xuất nhưng lại phải hoạt động giải trí theo hướng dẫn do thành phần thông tin phân phối. Thành phần thông tin là cơ sở hướng dẫn người lao động quản lý và vận hành những máy móc thiết bị và đưa ra những quyết định hành động. Thành phần tổ chức triển khai có trách nhiệm liên kêt những thành phần trên, động viên người lao động nâng cao hiệu suất cao sản xuất .
Tuy khoa học và công nghệ có nội dung khác nhau nhưng lại có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau. Mối liên hệ này được tăng trưởng qua những tiến trình khác nhau của lịch sử vẻ vang. Vào thế kỷ 17 – 18, khoa học kỹ thuật tiến hoá theo những con đường riêng, có những mặt kỹ thuật đi trước khoa học. Ví dụ, năm 1784 máy hơi nước của Giêm Oat sinh ra trước khi có nguyên tắc “ nhiệt động học “ của Các nô. Hoặc kỹ thuật nên men rượu đã được sử dụng từ lâu trước khi có khoa học vi trùng của Paster. Vào thế kỷ 19 khoa học kỹ thuật mở màn có sự tiếp cận, mỗi khó khăn vất vả của kỹ thuật gợi ý cho sự nghiên cứu và điều tra khoa học và ngược lại những ý tưởng khoa học tạo điều kiện kèm theo cho nghiên cứu ứng dụng .

Quan niệm về đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp

Đổi mới công nghệ là quy trình ý tưởng tăng trưởng và dựa vào thị trường những loại sản phẩm mới, quy trình thay đổi công nghệ mới. Hoạt động thay đổi công nghệ gồm có hai nội dung cơ bản .

Đổi mới sản phẩm

Đổi mới loại sản phẩm là việc tạo ra một loại sản phẩm trọn vẹn mới, hoặc nâng cấp cải tiến những loại sản phẩm truyền thống cuội nguồn của công ty mình. Việc tạo ra một loại sản phẩm mới rất khó khăn vất vả. Trước hết phải bảo vệ được những điều kiện kèm theo tiền đề. Đó là, có không thiếu thông tin về nhu yếu của thị trường cũng như thông tin về hiệu quả đã đạt được của những công ty khác, phải có nguồn ngân sách lớn để tạo ra cơ sở vật chất ship hàng cho hoạt động giải trí này ; có đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có năng lực tiến hành hoạt động giải trí .
Sau khi sẵn sàng chuẩn bị không thiếu mọi điều kiện kèm theo tiền đề hoạt động giải trí này thường trải qua 4 tiến trình :

  • Trước hết, nghiên cứu xác định khả năng sản xuất sản phẩm mới và luận chứng kinh tế – kỹ thuật.
  • Tiếp theo tiến hành thiết kế sản phẩm mới, xác định các thông số kỹ thuật và quy trình công nghệ.
  • Sau đó tổ chức sản xuất thử và xác định chi phí sản xuất.
  • Cuối cùng thăm dò thị trường và sản xuất hàng loạt.

Kết quả cải tiến sản phẩm

Đổi mới quy trình sản xuất

Tiến bộ công nghệ so với những nước đang tăng trưởng được tập trung chuyên sâu đa phần vào việc nâng cấp cải tiến hiệu quy trình tiến độ công nghệ. Việc nâng cấp cải tiến này được cho phép nâng cao hiệu suất của người lao động. Điều này bộc lộ qua việc hiệu quả nâng cấp cải tiến quy trình tiến độ sản xuất vận động và di chuyển sang phải của đường cung phản ánh năng lực nâng cao năng lượng sản xuất .

 

Kết quả nâng cấp cải tiến quá trình sản xuất

Năng lực sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp

Năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp

Năng lực sản xuất của một doanh nghiệp là năng lực hay trình độ doanh nghiệp đó trong việc phối, tích hợp những yếu tố của quy trình sản xuất và lực lượng lao động công cụ lao động và đối tượng người tiêu dùng lao động để tạo ra những loại sản phẩm tương thích với nhu yếu thị trường từ nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp .
Chúng ta cần phải quan tâm năng lượng sản xuất của một doanh nghiệp không như nhau với quy mô của doanh nghiệp đó mà năng lượng sản xuất chính là biểu lộ bằng những chỉ tiêu hiệu suất cao quy trình sản xuất kinh doanh thương mại như hiệu suất lao động, suất hao phí vốn, thời hạn hoàn vốn góp vốn đầu tư … Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể có quy mô lớn chưa chắc đã có năng lượng sản xuất, nó chỉ có năng lượng sản xuất khi hiệu suất cao sản xuất của nó cao. Năng lực sản xuất của một doanh nghiệp phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu nguồn vào … ở đây tất cả chúng ta chỉ xem xét tới yếu tố máy móc thiết bị với tư cách là yếu tố trực tiếp trong quy trình sản xuất .

Nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp

Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp được đánh giá bởi nhiều chỉ tiêu khác nhau như năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn cố định, vốn lưu động… Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực sản xuất như trình độ người lao động, trình dộ quản lý và đặc biệt là khả năng áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. Nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao năng lực công nghệ từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào trong sản xuất, từ đó tăng khả năng đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp .

Vai trò của đổi mới công nghệ tới năng lực sản xuất

Như đã trình làng ở trên, máy móc thiết bị là một trong những yếu tố tham gia trực tiếp của quy trình sản xuất chính cho nên vì thế việc hiện đại hoá máy móc thiết bị hay thay đổi công nghệ là rất là quan trọng so với mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp muốn sống sót và tăng trưởng được cần phải kiến thiết xây dựng cho mình một kế hoạch thay đổi công nghệ. Tiến bộ khoa học công nghệ, thay đổi công nghệ sẽ được cho phép nâng cao chất lượng loại sản phẩm tạo ra nhiều mẫu sản phẩm mới, đa dạng hoá loại sản phẩm, tăng sản lượng, tăng hiệu suất lao động, sử dụng hài hòa và hợp lý tiết kiệm ngân sách và chi phí nguyên vật liệu … Nhờ vậy sẽ tăng năng lực cạnh tranh đối đầu, lan rộng ra thị trường, thôi thúc tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại. Tiến bộ khoa học công nghệ, thay đổi công nghệ thực sự là hướng đi đúng đắn của một doanh nghiệp công nghiệp giàu tiềm năng .
( Sưu tầm )

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments