Thực Hiện 2 Thí Nghiệm 1 Cho 3.84 Gam Cu Phản Ứng Với 80Ml Dung Dịch Hno3 1

Thực Hiện 2 Thí Nghiệm 1 Cho 3.84 Gam Cu Phản Ứng Với 80Ml Dung Dịch Hno3 1
Thực hiện 2 thí nghiệm:
Thực hiện 2 thí nghiệm :TN 1: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1,0M thoát ra a lít NO.

TN 1: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1,0M thoát ra a lít NO.

TN2: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M thoát b lít NO.
TN2 : Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1,0 M và H2SO4 0,5 M thoát b lít NO .Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa a và b là
Biết NO là loại sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện kèm theo. Quan hệ giữa a và b làA. b = a
A. b = aB. b = 2a
B. b = 2 aC. 2b = 5a
C. 2 b = 5 aD. 2b = 3a
D. 2 b = 3 a(*) TN1 :
( * ) TN1 :(*) TN2 :
( * ) TN2 :→ b= 2a
→ b = 2 aĐáp án B
Đáp án BThực hiện hai thí nghiệm:
Thực hiện hai thí nghiệm :1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
1 ) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO .Bạn đang xem: Thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu
Bạn đang xem : Thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.
2 ) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO .Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khi đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
Biết NO là loại sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khi đo ở cùng điều kiện kèm theo. Quan hệ giữa V1 và V2 làA. V2= V1
A. V2 = V1B. V2 = 2,5 V1
B. V2 = 2,5 V1C. V2 = 2V1
C. V2 = 2V1D. V2 = 1,5V1
D. V2 = 1,5 V1Biết N+2 là sản phẩm khử duy nhất của N+5. So sánh thể tích NO cùng điều kiện trong 2 thí nghiệm sau:
Biết N + 2 là loại sản phẩm khử duy nhất của N + 5. So sánh thể tích NO cùng điều kiện kèm theo trong 2 thí nghiệm sau :Thí nghiệm 1. Cho 6,4g Cu phản ứng với 120ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO
Thí nghiệm 1. Cho 6,4 g Cu phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NOThí nghiệm 2. Cho 6,4g Cu phản ứng với 120ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M được b lít NO
Thí nghiệm 2. Cho 6,4 g Cu phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5 M được b lít NOA. a = b
A. a = bB. 2a = b
B. 2 a = bC. a = 2b
C. a = 2 bD. 2a = 3b
D. 2 a = 3 bCho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5M thấy thoát ra V(l) NO ở (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm V ?
Cho 3,84 g Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5 M thấy thoát ra V ( l ) NO ở ( đktc ) là mẫu sản phẩm khử duy nhất. Tìm V ?A. 0,448.
A. 0,448 .B. 0,896.
B. 0,896 .C. 1,792.
C. 1,792 .D. 1,344.
D. 1,344 .Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
Có ba dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau : H2SO4 1M ; KNO3 1M ; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) .-Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư thu được V1 lít khí NO
– Trộn 5 ml dung dịch ( 1 ) với 5 ml dung dịch ( 2 ), thêm bột Cu dư thu được V1 lít khí NO-Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư thu được 2V1 lít khí NO
– Trộn 5 ml dung dịch ( 1 ) với 5 ml dung dịch ( 3 ), thêm bột Cu dư thu được 2V1 lít khí NO-Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư thu được V2 lít khí NO
– Trộn 5 ml dung dịch ( 2 ) với 5 ml dung dịch ( 3 ), thêm bột Cu dư thu được V2 lít khí NOBiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?
Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn, NO là loại sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện kèm theo. So sánh nào sau đây đúng ?A. V2 = V1
A. V2 = V1B. V2 = 3V1
B. V2 = 3V1C. V2 = 2V1
C. V2 = 2V1D. 2V2 = V1
D. 2V2 = V1Cho 39,84 gam hỗn hợp X1 gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 đun nóng, thu được 0,23 mol NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y1 và 3,84 gam Cu. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Y1, không có không khí, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
Cho 39,84 gam hỗn hợp X1 gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 đun nóng, thu được 0,23 mol NO ( loại sản phẩm khử duy nhất, ở đktc ), dung dịch Y1 và 3,84 gam Cu. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Y1, không có không khí, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là :A. 27 gam

A. 27 gam

Xem thêm: Viber

B. 46,6 gam
B. 46,6 gamC. 40,5 gam
C. 40,5 gamD. 42,5 gam
D. 42,5 gamThực hiện 2 thí nghiệm:
Thực hiện 2 thí nghiệm :- Thí nghiệm 1: Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160ml dung dịch gồm NaNO3 1M và HCl 1M, sau phản ứng ta thu được V1 lít khí NO.
– Thí nghiệm 1 : Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160 ml dung dịch gồm NaNO3 1M và HCl 1M, sau phản ứng ta thu được V1 lít khí NO .Xem thêm: Xem Phim Em Là Ai ? Full 16/16 Vietsub + Thuyết Minh, Động Phim
Xem thêm : Xem Phim Em Là Ai ? Full 16/16 Vietsub + Thuyết Minh, Động Phim
– Thí nghiệm 2: Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160ml dung dịch gồm NaNO3 1M và H2SO4 1M, sau phản ứng thu được V2 lít khí NO.
– Thí nghiệm 2 : Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160 ml dung dịch gồm NaNO3 1M và H2SO4 1M, sau phản ứng thu được V2 lít khí NO .Mối liên hệ giữa V1 và V2 là:
Mối liên hệ giữa V1 và V2 là :A. V1 = V2
A. V1 = V2B.V2= 2,5V1
B.V 2 = 2,5 V1C.V2= 2V1
C.V 2 = 2V1D.V2= 1,5V1
D.V 2 = 1,5 V1Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng hoàn toàn sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:
Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8 M và H2SO4 0,2 M. Sau khi những phản ứng trọn vẹn sinh ra V lít khí NO ( mẫu sản phẩm khử duy nhất ở đktc ). Giá trị của V là :A. 0,764
A. 0,764B. 0,448
B. 0,448C. 1,792
C. 1,792D. 0,672
D. 0,672Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5 A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là
Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4 M và Cu ( NO3 ) 2 0,5 M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5 A trong thời hạn 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí ( đktc ). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra ( mẫu sản phẩm khử duy nhất của N + 5 ) và 0,8 m gam rắn không tan. Giá trị của m làA. 29,4 gam.
A. 29,4 gam .B. 25,2 gam.
B. 25,2 gam .C. 16,8 gam.
C. 16,8 gam .D. 19,6 gam
D. 19,6 gamCho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 ( hoặc Ag2O ) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO ( loại sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc ). Công thức cấu trúc thu gọn của X làA. CH3CHO.
A. CH3CHO .B. HCHO.
B. HCHO .C. CH3CH2CHO.
C. CH3CH2CHO .D. CH2 = CHCHO.
D. CH2 = CHCHO .Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
E-Mail của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường bắt buộc được ghi lại *Bình luận
Bình luậnTên *
Tên *Email *
E-Mail *Trang web
Trang webLưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.
Lưu tên của tôi, email, và website trong trình duyệt này cho lần phản hồi tiếp nối của tôi .

bigbiglands.com – Trang web được thành lập bởi WordPress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm “Google” hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.
bigbiglands.com – Trang web được xây dựng bởi WordPress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những yếu tố mọi người chăm sóc và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm ” Google ” lúc bấy giờ, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và hữu dụng .Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.
Mọi thông tin trên website đều mang đặc thù tìm hiểu thêm. Và chúng tôi sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi quan điểm của chuyên viên .Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết
Nội dung trên website hầu hết được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu hữu dụng và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments