Tổng hợp 36 câu hỏi và đáp án nhập môn E-learning

E-learning hay còn gọi là Electronic Learning – đây chính là phương thức học tập online. Phương pháp này được giảng dạy và học tập trên trực tuyến trên các thiết bị công nghệ. Không chỉ giảng dạy trực tuyến mà thi cử, kiểm tra cũng được thực hiện tại E-learning. Để bạn có thể làm quen với việc kiểm tra trên E-learning, Mindovermetal sẽ giới thiệu cho bạn một số câu hỏi và đáp án nhập môn e-learning để bạn hiểu rõ hơn về phương thức học tập này.

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-5

Tổng hợp 36 câu hỏi và đáp án nhập môn e-learning

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

a. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày
b. Google Drive chạy được cả ứng dụng Powerpoint và map
c. Google Drive có tính năng tạo khảo sát online lấy ý kiến khách hàng
d. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 30 ngày nếu chưa xóa khỏi
thùng rác.

Đáp án: a. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày.

Câu 2: Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học?

a. Tự đánh giá được khả năng học tập của người học
b. Củng cố lại kiến thức của môn học, bài học
c. Là hoạt động bắt buộc đối với người học
d. Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án: d. Tất cả các phương án đều đúng.

Câu 3: Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

a. Tất cả phương án
b. Thiết bị di động
c. SMS
d. Máy tính

Đáp án: a. Tất cả phương án.

Câu 4: Hình thức trao đổi nào dưới đây không được khuyến khích trong môi trườn eLearning?

a. Tham dự các diễn đàn (forum)
b. Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)
c. Tham dự thảo luận trực tuyến
d. Gửi thư điện tử (E-mail)

Đáp án: b. Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)

Câu 5: Nhóm nào thuộc nhóm các dịch vụ Chatting

a. Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ
b. Skype, Hangout, ICQ, Facebook Messenger, Chrome, Yahoo
c. Yahoo, Skype, Firefox, Hangout, Facebook Messenger
d. Google Hangout, Yahoo, Skype, ICQ, Safari, AOL Messenger

Đáp án: a. Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ

Câu 6: Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

a. Địa chỉ IP.
b. Địa chỉ Local.
c. Địa chỉ MAC
d. Giao thức TCP.

Đáp án: a. Địa chỉ IP.

Câu 7: Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

a. Google Calendar
b. Translate
c. Box
d. OnDrive

Đáp án: a. Google Calendar

Câu 8: Dịch vụ chat Skype được cung cấp bởi công ty nào sau đây?

a. Windows
b. Yahoo
c. Microsoft
d. Google

Đáp án: c. Microsoft

Câu 9: Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

a. Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng.
b. Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng.
c. Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.
d. Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

Đáp án: c. Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.

Câu 10: Phiên bản miễn phí Teamviewer 10, chức năng nào sau đây không đúng?

a. Cho phép thiết lập chế động tự động cho một nhóm máy khách
b. Cho phép gọi điện có hình với máy khác
c. Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông
d. Cho phép tắt thiết bị điều khiển của máy khách

Đáp án: c. Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông.

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-5

Câu 11: Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo?

a. Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống.
b. Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên.
c. Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống
d. Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều.

Đáp án: a. Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống.

Câu 12: Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

a. Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học
b. Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập
kỹ năng
c. Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học
d. Tất cả các đáp án đều đúng.

Đáp án: d. Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 13: Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo?

a. .net
b. .org
c. .edu
d. .com

Đáp án: c. .edu

Câu 14: Khi cài đặt lại Teamviewer thì điều gì xảy ra?

a. Password thay đổi
b. Cấu hình của ứng dụng Teamviewer không thay đổi
c. Your ID thay đổi
d. Cả Your ID và Password đều thay đổi

Đáp án: d. Cả Your ID và Password đều thay đổi

Câu 15: Mục Recent của Skype sử dụng để hiển thị các tài khoản nào?

a. Tất cả các đáp án đều đúng.
b. Người dùng mới ép vào danh sách nhưng chưa chào mừng.
c. Người dùng đã xóa khỏi Skype.
d. Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất.

Đáp án: d. Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất.

Câu 16: DNS là tên viết tắt của tên tiếng anh nào dưới đây?

a. Domain Network System.
b. Domain Name System.
c. Dynamic Name System.
d. Dynamic Network System.

Đáp án: b. Domain Name System.

Câu 17: SkypeOut là dịch vụ:

a. Cho phép người dùng xem phim trực tuyến.
b. Cho phép người dùng tải về các ứng dụng của Google
c. Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp
d. Cho phép người dùng mua bán trực tuyến.

Đáp án: c. Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp.

Câu 18: Download là gì?

a. Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet.
b. Là giao thức truyền file qua Internet
c. Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server
d. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client (máy khách)

Đáp án: d. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client (máy khách)

Câu 19: Hệ thống elearning bao gồm những gì?

a. Giáo trình, bài giảng giống như một thư viện truyền thống
b. Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử.
c. Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo
d. Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo

Đáp án: b. Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử.

Câu 20: Tìm kiếm Contacts của bạn bè trong Skype, bạn có thể làm gì?

a. Tìm kiếm thông qua máy chủ của Skype.
b. Bạn có thể nhập trực tiếp SkypeName vào mục Add names
c. Tất cả các đáp án đều đúng.
d. Tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng Skype

Đáp án: c. Tất cả các đáp án đều đúng.

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-8

Câu 21: Bạn có thể ứng dụng Google Drive vào trong học tập e learning như thế nào?

a. Hỗ trợ bạn bè cùng học tập nhóm
b. Tất cả các phương án trên đều đúng
c. Chúng chia sẻ những tài liệu, thông tin cho bạn bè để học tập tốt hơn
d. Hỗ trợ bạn trong việc phân bổ các nhiệm vụ cho các thành viên như bài tập kỹ năng,
bài tập nhóm

Đáp án: b. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 22: Thường thì lớp học Vclass sẽ mở trước giờ học là?

a. Trước 2h-3h
b. Đúng giờ
c. 15-30 phút
d. Liên tục mở

Đáp án: c. 15-30 phút

Câu 23: Dịch vụ nào sau đây của Google là hoàn toàn miễn phí?

a. Google Mail
b. Google Drive
c. Google Search
d. Google Adword

Đáp án: c. Google Search

Câu 24: Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách?

a. edu.abc
b. abc.edu.vn
c. abc.edu
d. edu.abc.vn

Đáp án: a. edu.abc

Câu 25: Theo Sloan Consortium, Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học eLearning?

a. Nhỏ hơn 60%
b. Lớn hơn 70%
c. 0%-30% Câu trả lời không đúng
d. 15%- 50% Sai

Đáp án: b. Lớn hơn 70%

Câu 26: Chức năng nào dưới đây KHÔNG phải của LMS?

a. Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử
b. Quản lý quyền truy nhập vào bài giảng
c. Quản lý tiến độ học tập của sinh viên
d. Quản lý việc thi kiểm tra qua mạng

Đáp án: a. Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử

Câu 27: Dịch vụ mạng xã hội là gì?

a. Xây dựng riêng cho một cộng đồng người dùng Internet cùng tham gia một công việc chung.
b. Là một mạng máy tính công cộng cho phép nhiều người cùng sử dụng một thời điểm
c. Là một cộng đồng người sử dụng máy tính có cùng sở thích.
d. Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,….

Đáp án: d. Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,….

Câu 28: Dịch vụ tiện ích Skype là gì?

a. Là một dịch vụ mua bán trực tuyến trên Internet.
b. Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet.
c. Là một dịch vụ cung cấp truyền hình trực tuyến trên Internet.
d. Là một dịch vụ quảng trực tuyến rất thông dụng trên Internet.

Đáp án: b. Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet.

Câu 29: Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản của dịch vụ Box, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

a. 15Gb
b. 5Gb
c. 10Gb
d. 20Gb

Đáp án: c. 10Gb

Câu 30: Dịch vụ Skype có thể sử dụng trên:

a. Máy tính cá nhân
b. Tất cả các phương án đều đúng.
c. Máy tính bảng
d. Smartphone

Đáp án: b. Tất cả các phương án đều đúng.

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-5

Câu 31: Để tìm kiếm với Google đạt hiệu quả cao thì có 1 vài lời khuyên cho người dùng là?

a. Không cần quan tâm đến chữ hoa hay chữ thường.
b. Bỏ qua chính tả.
c. Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ.
d. Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu trả lời không đúng: c. Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ

Câu 32: Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

a. Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học
b. Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập
kỹ năng
c. Tất cả các đáp án đều đúng.
d. Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học.

Đáp án: c. Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 33: Facebook được cấp bằng sáng chế US patent 7669123 về những khía cạnh của News Feed vào thời gian nào?

a. Ngày 6 tháng 9 năm 2006
b. Ngày 22 tháng 2 năm 2010
c. Ngày 23 tháng 2 năm 2010
d. Ngày 9 tháng 6 năm 2006

Đáp án: c. Ngày 23 tháng 2 năm 2010

Câu 34: Kỹ thuật mã hóa dữ liệu thường được sử dụng đối với dịch vụ lưu trữ trực tuyến là?

a. Kỹ thuật AES-256 bit
b. Kỹ thuật AE-256 bit
c. Kỹ thuật AE-128 bit
d. Kỹ thuật AES-512bit bit

Đáp án: a. Kỹ thuật AES-256 bit

Câu 35: Khẳng định nào sau đây là đúng?

a. Internet là mạng WAN.
b. Internet là mạng không dây.
c. Internet là mạng MAN.
d. Internet là một mạng LAN.

Đáp án: a. Internet là mạng WAN.

Câu 36: Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ?

a. Giảng viên chấm và thông báo kết quả trên hệ thống mà sẽ thông báo qua email.
b. Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học.
c. Hệ thống tự động chấm điêm và thông báo cho người học.
d. Bộ phận giáo vụ in ra và chuyển cho Giảng viên chấm.

Đáp án: b. Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học.

Hy vọng với 36 câu hỏi và đáp án nhập môn E-learning ở trên đã giúp cho bạn hiểu rõ về phương thức học trực tuyến. Nếu bạn có thắc mắc gì về những câu hỏi và đáp án nhập môn E-learning thì hãy để lại bình luận ở dưới bài viết. Và đừng quên theo dõi những tin tức mới nhất trong những bài viết tiếp theo của Mindovermetal.

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments