Giới thiệu – TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học xây dựng ngày 5 tháng 11 năm 1986 theo Quyết định số 31-86 / QĐ-VCN với tên khởi đầu là “ Viện Công nghệ Vi điện tử ” .
Quá trình kiến thiết xây dựng và tăng trưởng Trung tâm trải qua những quy trình tiến độ sau đây :
1986 – 1994 : Viện Công nghệ Vi điện tử thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia .

Advertisement

1994-1996: Viện Công nghệ Vi điện tử, Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

1996 – 2001 : Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ .
2001 – 2019 : Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, Viện Ứng dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ .

II. CHỨC NĂNG

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học ( sau đây gọi tắt là Trung tâm ) là đơn vị chức năng sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập thường trực Viện Ứng dụng Công nghệ, giúp Viện trưởng triển khai tính năng nghiên cứu và điều tra, tiến hành ứng dụng những công nghệ cao, công nghệ mới trong nghành : vi điện tử, công nghệ thông tin – điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa .
Trung tâm có tên thanh toán giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là : Center for Microelectronics and Information Technology ( viết tắt là : IMET )
2. Trung tâm được triển khai chính sách tự chủ so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo lao lý của pháp lý .
3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở thông tin tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động giải trí và thanh toán giao dịch theo pháp luật của pháp lý. Trung tâm có trụ sở chính tại TP.HN .

III. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch hoạt động giải trí 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức triển khai thực thi sau khi được phê duyệt .
2. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao những công nghệ cao, công nghệ mới về những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm được giao gồm có : nghành nghề dịch vụ điện tử – vi điện tử, công nghệ thông tin – tinh chỉnh và điều khiển tự động hóa vào sản xuất và đời sống, trong đó tập trung chuyên sâu vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị mưu trí .
3. Triển khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới trong những nghành nghề dịch vụ thuộc công dụng của Trung tâm .
4. Tham gia đào tạo và giảng dạy tiến sỹ, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tập huấn, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ trong những chuyên ngành thuộc tính năng của Trung tâm theo lao lý của pháp lý .
5. Hợp tác điều tra và nghiên cứu khoa học, liên kết kinh doanh, link, góp vốn đầu tư thử nghiệm, tăng trưởng kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ, giảng dạy, tu dưỡng nguồn nhân lực của Trung tâm trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm được giao và theo lao lý của pháp lý .
6. Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu, quản trị trang thông tin điện tử của Trung tâm và thực thi công tác làm việc thông tin, báo cáo giải trình theo pháp luật .

Advertisement

7. Tư vấn xây dựng, thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao phù hợp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.

8. Thực hiện hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, phân phối dịch vụ trong khoanh vùng phạm vi tính năng được giao và theo pháp luật của pháp lý, gồm có :
a ) Thử nghiệm, kiểm chuẩn, nhìn nhận chất lượng mẫu sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc nghành hoạt động giải trí ;
b ) Tư vấn, phong cách thiết kế, nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ, cung ứng giải pháp kỹ thuật, chế thử mẫu sản phẩm ;
c ) Thương Mại Dịch Vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm ;
d ) Chuyển giao công nghệ, những giải pháp kỹ thuật, tuyệt kỹ công nghệ ;
đ ) Các loại sản phẩm là hiệu quả nghiên cứu và điều tra ;
e ) Sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa công nghệ cao ;
g ) Vật tư, linh phụ kiện, nguyên vật liệu chuyên ngành ;
h ) Máy móc, thiết bị, ứng dụng hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ thuộc những nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí khoa học và công nghệ của Trung tâm ;
9. Triển khai và phối hợp thực thi những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được giao của Trung tâm theo pháp luật của pháp lý .
10. Tổ chức thực thi những hoạt động giải trí hợp tác quốc tế thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng, trách nhiệm được giao theo pháp luật ;
11. Quản lý viên chức, người lao động, kinh tế tài chính, gia tài, tài liệu theo phân cấp của Viện và theo lao lý của pháp lý .

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.

Advertisement

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

V. NGUỒN NHÂN LỰC

VI. CÔNG NGHỆ – SẢN PHẨM – THỊ TRƯỜNG 

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments